Hledat

českyčesky | englishenglish

Studentský workshop 2013

PŘÍNOS MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ PRO INTERPRETACI TECHNIKY MALBY A UMĚLECKO-HISTORICKÁ BÁDÁNÍ OBECNĚ

Autoři: David Hradil, Janka Hradilová, Igor Fogaš, Štěpánka Hrdličková Kučková

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

ISBN 978-80-87108-43-7

200,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr

doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení
Z technických důvodů nezasíláme publikace do zahraničí na dobírku. Při zaslání publikací do zahraničí je nutné zvolit způsob úhrady s platbou předem na fakturu.


K příležitosti konání 1. studentského workshopu pořádaného laboratoří ALMA ve dnech 30.9 - 2.10. 2013 byla vydána  monografie s názvem "Přínos materiálových  analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko - historická bádání obecně" autorů D. Hradila, J. Hradilové, I. Fogaše a Š. Hrdličkové Kučkové. Účastnící workshopu mají publikaci zajištěnu zdarma (bude zaslána), ostatní si ji mohou objednat.

OBJEDNAT

OBSAH

David H radil
Klíčové slovo „ANALÝZA“       str. 7

Janka Hradilová
Interpretace techniky malby s využitím materiálového průzkumu       str. 17

Janka Hradilová
Vybrané ukázky z materiálového průzkumu      str. 28

Igor Fogaš
Analýza v praxi restaurátorského průzkumu      str. 45

Štěpánka Hrdličková Kučková
Současné směry výzkumu (I.): Analýza organických látek       str. 60

David Hradil
Současné směry výzkumu (II.): Hledání provenienčních znaků        str. 65

EXTENDED ABSTRAC TS / ZDEŇKA ČERMÁKOVÁ          str. 75

Analysis as a keyword / David Hradil          str. 77

Interpretation of the painting technique supported by material research / Janka Hradilová           str. 80

Selected examples of materials research / Janka Hradilová       str. 84

Analysis in practice of restoration survey / Igor Fogaš         str. 87

Current directions in research (I.): analysis of organic materials / Štěpánka Hrdličková Kučková         str. 90

Current directions in research (II.): search for provenance characteristics / David Hradil         str. 92