Hledat

českyčesky | englishenglish

Acta Artis Academica 2014

ACTA ARTIS ACADEMICA 2014

Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech

Interpretation of fine art's analyses in diverse contexts

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

ISBN 978-80-87108-48-2

500,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr

doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení

Z technických důvodů nezasíláme publikace do zahraničí na dobírku. Při zaslání publikací do zahraničí je nutné zvolit způsob úhrady s platbou předem na fakturu.

OBJEDNAT

Sborník obsahuje příspěvky z 5. mezioborové konference ALMA s názvem "Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech", která se konala ve dnech 20. - 21. 11. 2014 v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Příspěvky jsou otištěny v české, popř. slovenské verzi a v uplném anglickém překladu. Příspěvky zvaných přednášejících jsou otištěny pouze v angličtině.

OBSAH

Deset let činnosti laboratoře ALMA (2004-2014)
/ Ten years of activity of the ALMA laboratory (2004-2014)
D. a J. Hradilovi

Sekce 1 / Session 1
Zobrazovací metody: od vnitřní struktury díla k materiálovému složení a naopak

Imaging methods: from inner structure of artwork to its material composition and vice versa


Raffaella Fontana, Marco Barucci, Enrico Pampaloni, Jana Striova, Luca Pezzati
From Leonardo to Raffaello: Insights by VIS-IR reflectography

Magdalena Iwanicka
Optical coherence tomography in painting conservation practice

Jan Blažek, Barbara Zitová, Tomáš Tichý, Vlasta Vašutová
Optické vlastnosti historických malířských pigmentů v blízkém infračerveném záření
Optical properties of historical paint pigments under near infrared (NIR) radiation

Jan Žemlička, Jan Jakůbek, Jan Dudák, Janka Hradilová, Olga Trmalová
Radiografie maleb s vysokým rozlišením (I): testování a měření velkoplošným pixelovým detektorem
X-ray radiography of paintings with high resolution I.: testing and measurements with large area pixel detector

Janka Hradilová, Olga Trmalová, Jan Žemlička
Radiografie maleb s vysokým rozlišení, (II): dva protějškové obrazy ze zámecké kaple ve Vizovicích - dva zcela odlišné příběhy
X-ray radiography of painting with high resolution II.: two counterpart paintings from tha chapel in Vizovice chateau - two completely different stories


Sekce 2 / Session 2
Speciální přednášky k roku krystalografie

Special lectures marking the year of crytallography


Emeline Pouyet, Marine Cotte
Combined synchrotron-based X-ray and FTIR micro-spectroscopies for studying cultural heritage artefacts

Klaus Häfner
Use of Andrea Pozzo's grid as a tool for baroque fresco painters: observation on the paintings by Johann Baptist Zimmermann in the vault of a Pilgrim church in Wies, Bavaria


Sekce 3 / Session 3
Materiálová analýza v interdisciplinárním prostoru

Material analysis in an interdisciplinary scope


Katarína Vizárová, Milena Reháková
Postavenie a význam metód analýzy a identifikácie v procese ochrany objektov dedičstva na papierovom nosiči
Position and importance of analytical methods in the process of protection of paper-based heritage objects

Milena Bartlová
Mohou být materiálové analýzy pevnou oporou uměleckohistorického hodnocení?
Can material analyses firmly support an art historical evaluation?

Jana Waisserová, Renata Tišlová, Pavel Waisser, Thomas Köberle
Italský renesanční štuk na zámku v Telči - materiálová charakteristika a jeho technologická rekonstrukce
Italian renaissance stucco of the Telč chateau - material characteristics and its technological reconstruction

Danica Stojkovičová, Zuzana Ludíková
Poznámky k reštaurovaniu ranobarokového hlavného oltára nanebovzatia Panny Márie v Domaniži
Notes about conservation treatment of the early baroque high altar of the assumption of the Virgin Mary in Domaniža

Igor Fogaš, Zora Wörgötter, Janka Hradilová, David Hradil, Tomáš Zikmund, Jozef Kaiser
Průzkum Madony cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně
Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of moravian gallery in Brno

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ