Hledat

českyčesky | englishenglish

ALMA a Majster Pavol z Levoče

2017-12-21 18:36:52 | petrb | 372x
V prosinci 2017 byla na bratislavském hradě zahájena výstava k 500. výročí dokončení pravděpodobně vůbec nejvyššího známého pozdně gotického oltáře, který je umístěn v kostele sv. Jakuba v Levoči a je nejznámějším dílem Majstra Pavla - významné řezbářské osobnosti konce 15. a počátku 16. století. Výstava s názvem  „Majster Pavol z Levoče - Ruky a zlato v službe ducha“ potrvá do 18.3. 2018. Laboratoř Alma se podílela na technologickém průzkumu díla Majstra Pavla a jeho dílny, který je prezentován v katalogu výstavy v kapitole „Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče  na základě studia vybraných děl“. Technická výstavba děl Majstra Pavla je prezentována jak použitím tradičních postupů, tak i určitým novátorstvím - experimentováním při volbě nově dostupných materiálů i technologií. Bravurně například využíval techniku pozlacování v kombinaci s lazurní malbou. Výskyt alunitu, minerálu dokládajícího hydrotermální původ kaolinu (bílé hlinky) v podkladové vrstvě soch ale i v deskové malbě na „Oltáři sv. Janů“ z farního kostela sv. Jakuba v Levoči, podporuje představu čilých obchodních vztahů s Tokajskou vinařskou oblastí v dnešním Maďarsku. Tento minerál je součástí bílých jílových hornin, na kterých se víno pěstuje i dnes. Bílá hlinka (kaolinit spolu s alunitem) musela být ve středověku dopravována do dílny Majstra Pavla přímo z Tokaje.