Hledat

českyčesky | englishenglish

Majster Pavol z Levoče a jeho doba

2019-02-04 20:01:54 | petrb | 206x
S odborným a autorským přispěním pracovníků laboratoře ALMA vyšla nová kolektivní monografie „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“


Právě vyšla nová kolektivní monografie „Majster Pavol z Levoče a jeho doba“ (SNM – Spišské muzeum v Levoči 2018, ISBN: 978-80-8060-438-7, editorka PhDr. Mária Novotná), kde jsou v kapitole J. Hradilové a D. Hradila s názvem „Technologická specifika Majstra Pavla a jeho dílny“ představeny i nové výsledky materiálového výzkumu děl tohoto významného pozdně-gotického umělce.
Bohatství regionu, které ve studované době vycházelo především ze vzkvétající hornické činnosti, se u dílny Majstra Pavla projevovalo především bohatým využíváním drahých kovů a velkorysým zlacením i stříbřením s využitím různých technik. Překvapivé není přitom ani tak používání všech typů kovových fólií (zlato, stříbro, Zwischgold) ale především skutečnost, že tyto kovové povrchy byly v řadě případů opatřeny červenými, zelenými a žlutými lazurami, které se dnes dochovaly jen výjimečně a jejich zbytky byly často odstraněny předchozími restaurátorskými úpravami. Značnou rozmanitost mají také imitace brokátových látek. Dobovým prvkem, který se v pozdní gotice a rané renesanci objevuje i  v dalších výtvarných školách, je použití bauxitu v polimentech namísto červeného jílu. Naopak regionálním specifikem je příměs kaolinu v křídovém podkladě soch a deskové malby z Oltáře sv. Janů – jednalo se o experimentální materiál, který byl dovezen z oblasti Tokajských vrchů, pravděpodobně v souvislosti s obchodem s vínem. Majster Pavol byl zřejmě typem umělce, který se nechával často inspirovat na svých cestách – ať už do tokajských vrchů nebo do Alp či Itálie, odkud si zřejmě dovezl i nápad využít sodno-vápenaté sklo jako sikativum.