Hledat

českyčesky | englishenglish
Registrace
Nabídka sborníků z konferencí ALMA
Setkání organizátorů
zleva D. Hradil (ALMA), J. Press (ředitel MG), I. Fogaš (restaurátor uměleckých děl)
Zahájení-proslov ředitele MG J. Presse
Dobrá nálada v sále
D. Hradil vysvětluje (analytický seminář)
Dobrý úlovek
J. Hradilová_Seminář techniky malby
Sehraný tým David a Janka Hradilovi
Zaujaté posluchačky
Igor Fogaš uvádí...restaurátorský seminář
I. Fogaš a jeho (ne)oblíbená falza
Studium restaurátorské dokumentace
Jako ve škole
Ještě bych dodal, že...
Diskuse k tématu materiálového průzkumu (J. Hradilová)
Naše spokojená organizátorka (V. Košařová)
Poznámky jsou důležité
Š. Kučková_Limity analýzy organických látek
Pozorní posluchači
D. Hradil při hledání provenienčních znaků
Diskuse v sále
V. Košařová organizuje
O praktické ukázky přístrojů má zájem i ČT
Modelové vzorky k testování
Každý si to vyzkoušel
Překvapivě to měří úplně samo (mobilní XRF)
Máme analýzu v oku (myšleno prvkovou)
Dohled paní kurátorky a příležitostného fotografa P. Bezdičky
Složitosti interpretace infračervených spekter
Analytika jako účinná zbraň (mobilní FTIR)
K. Pecháčková, zástupkyně firmy Agilent Technologies
Mohu si ho ještě chvíli nechat
zaujetí analýzou
prohlídka expozice MG v Brně
Okouzlená medúzou
Diskuse nad restauratorským záměrem
Důkladná prohlídka Madony
Hledáme místo vhodné k měření
Kdo hledá, najde
identifikace pigmentů metodou mobilní XRF
I. Fogaš (spokojený)
Závěrečný potlesk
Zátiší v Moravské galerii