Hledat

českyčesky | englishenglish

Instrukce pro prezentaci

Přednášky

Připravili jsme pro Vás následující tipy pro přípravu Vašich prezentací:

Délka přednášky (včetně 5 - 10 min na diskusi)

Úvodní přednášky (Margriet van Eikema Homes, Marcin Kozarzewski): 60 min

Zvané přednášky (Cristina Serendan, Polonca Ropret, Andrea Urland, Irina Petroviciu): 40 min

Ostatní přednášky: 30 min

Výjimky - Tomasz Łojewski: 30+10 min workshop, Christoph Herm: 20 min


Technické specifikace

Microsoft PowerPoint 2016. Počítač, který bude k dispozici pro přednášky je vybaven operačním systémem Windows 10 a programem PowerPoint 2016.

Prosíme přednášející, kteří chtějí použít svůj počítač, aby kontaktovali organizátory (alma2019@alma-lab.cz). To platí speciálně v případě použití počítačů Apple MAC.

Doporučený poměr stran pro prezentaci je 16 : 9, poměr stran 4 : 3 je ale také možný.

Audio soubory, pokud budou použity, musí být integrovány do prezentace PowerPoint. Doboručený formát je mp3 nebo waw.

Video soubory, pokud budou použity, musí být intergovány do prezentace PowerPoint. Doporučený formát je mp4, mov, wmv. Nepoužívejte Flash videa. Nepoužívejte hyperlinky ke spuštění videa. Nepoužívejte internetová videa, jako je například youtube.

Přineste své prezentace přednostně na USB flash médiu. USB Hard-Disk je také možný.


Postery

Maximální rozměry posteru jsou DIN A0:

Šířka 841 mm

Výška 1189 mm

Doporučujeme rozdělit obsah posteru do následujících sekcí:
  • Titul, autoři, adresa... (v horním rohu, přes celou šířku posteru)
  • Úvod a účel
  • Použité metody
  • Výsledky
  • Závery
Titul by měl být zvýrazněn (použijte tučné písmo). Text by měl být snadno čitelný ze vzdálenosti cca. 2 - 3 metry. Text může být proložen obrázky a/nebo fotografiemi.

Doporučujeme vyrobit a přinést sebou letáky (zmenšené kopie, např. formátu A4) pro případné zájemce o Vaši práci.

Pokud máte jakékoli dotazy, prosím neváhejte kontaktovat organizátory (alma2019@alma-lab.cz)


Konferenční sborník

Plné příspěvky dodané do 31. prosince 2019 budou posouzeny nejméně dvěma recenzenty. Přijaté rukopisy budou publikovány v konferenčním sborníku Acta ArtisAcademica 2019.

Konferenční sborník je od roku 2010 zahrnut v mezinárodní databázi ISI Proceedings database (Thomson Reuters).

Pokyny pro přípravu rukopisů naleznete zde.