Hledat

českyčesky | englishenglish

Konference a workshopy

Laboratoř ALMA pořádá každé dva roky mezioborové konference se zahraniční účastí. Jejich cílem je otevřít širokou mezioborovou diskusi na témata týkající se výzkumu, ochrany a restaurování výtvarných děl.

Pro nostalgiky a milovníky historie připomínáme, co tvořilo náplň minulých ročníků konferencí ALMA:

1. mezioborová konference se konala 7.11. 2006 v aule hlavní budovy Akademie výtvarných umění v Praze a jejím námětem byly „Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“ – fotogalerie zde + elektronický sborník

2. mezioborová konference se konala 3.-4.11. 2008 v Klášteře Sv. Anežky České v Praze a jejím námětem byly „Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla“ – fotogalerie zde

3. mezioborová konference se uskutečnila 24.-25.11.2010 v Břevnovském klášteře v Praze. Tématem byl "Příběh obrazu - proměny výtvarného díla v čase". Fotografie si můžete prohlédnout zde.

4. mezioborová konference se uskutečnila 21.-23.11.2012 ve Strahovském klášteře v Praze. Tématem byla "Znalost a praxe ve výtvarném umění - cesta od poznání materiálů k technologickému uplatnění". Fotografie si můžete prohlédnout zde.

5. mezioborová konference se uskutečnila 20.-21.11.2014 v Barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze. Tématem byla "Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech". Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. mezioborová konference se uskutečnila 31.5.-3.6.2017 v Augustiniánském opatství v Brně. Tématem bylo "Malířské dílo jako příběh". Fotografie si můžete porhlédnout zde.

 


1. studentský worshop naší laboratoře proběhl ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2013, který se konal v prostorách Umělecko-průmyslového muzea Moravské Galerie v Brně. Tématem bylo "Přínos výsledků materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně". Nadšení studentů i přednášejících můžete shlédnout zde.

V rámci konferencí ALMA vyšlo už pět sborníků  - Technologia Artis 5/2006, Technologia Artis 6/2008, Acta Artis Academica 2010, Acta Artis Academica 2012 a Acta Artis Academica 2014.  Všechny sborníky si u nás můžete zakoupit. V případě dotazů  nás kontaktujte na tel. +420-233 087 271 (Vlasta Vašutová) nebo na adrese seminar@alma-lab.cz