Hledat

českyčesky | englishenglish

Informace a přihlášení

Letošní konference se uskuteční díky podpoře z Centralizovaných rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Do projektu konference jsou zapojeny partnerské vysoké školy (VŠCHT v Praze, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Filosofická a Přírodovědecká fakulta MU v Brně), jejichž studenti se mohou v rámci podpory zúčastnit konference zdarma.

Konferenční poplatky:
  1 den přednášek 2 dny přednášek
Běžní účastníci 700,- Kč (platba do 22. 10.)
800,- Kč (platba po 22.10.)
1100,- Kč (platba do 22.10.)
1300,- Kč (platba po 22.10.)
Studenti VŠ nebo SŠ 600,- Kč
Studenti VŠ s podporou MŠMT (AVU Praha, VŠCHT Praha, PřF a FF MU Brno, FR UP v Litomyšli) ZDARMA
 
 
K účasti na konferenci je možno se přihlásit vyplněním přihlášky a zaplacením konferenčního poplatku, který činí 1100,- Kč při včasné registraci do 22.10. 2012. Poplatek je snížen v případě účasti na přednáškách pouze v jeden den (700,- Kč). Při přihlášení po 22.10. bude účastnický poplatek navýšen na 1300,- Kč (2 dny přednášek) a 800,- Kč (1 den přednášek).

Studenti partnerských fakult (viz výše) mají vstup zdarma. Studenti ostatních škol, kteří se prokáží potvrzením o studiu, platí 600 Kč (bez ohledu na počet dní). V případě, že nebude naplněna kapacita studentů partnerských VŠ, bude odpovídajícímu počtu studentům jiných VŠ vráceno vložné (rozhoduje datum přihlášení). V ceně účastnického poplatku je zahrnut vstup na všechny odborné sekce, volný vstup do obrazárny Strahovského kláštera v pátek 23.11. 2012, 1 výtisk konferenčního sborníku, simultánní tlumočení zahraničních příspěvků (neplatí pro studenty) a  drobné občerstvení v průběhu semináře. Obědy je možno dokoupit (120,- Kč za 1 oběd).

Důležité upozornění:
Garanti příspěvků jsou osvobozeni od platby účastnického poplatku a nevyplňují přihlášku k účasti. Spoluautoři příspěvků se ale přihlašují jako řádní účastníci a platí poplatek v plné výši.

Platba účastnického poplatku:

Platbu zasílejte na číslo účtu:
3584260247 / 0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: 6315

Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno účastníka, za kterého je poplatek placen (je možno i více jmen v jedné platbě). Při neuvedení jména ve zprávě pro příjemce nelze identifikovat plátce, což zbytečně komplikuje celou administrativu a způsobuje nesrovnalosti při registraci.

Spolu s vyplněnou  přihláškou je třeba ještě zaslat kopii bankovního převodu nebo ústřižek složenky, obojí na adresu seminar@alma-lab.cz, nebo originální dokumenty klasickou poštou na adresu:
Vlasta Vašutová
Laboratoř ALMA
Akademie výtvarných umění v Praze
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, CZ

Konferenční poplatky je také možné platit osobně na výše uvedené adrese, ale pouze po telefonické domluvě  - 233 087 282.
Při platbách ze zahraničí musejí být bankovní poplatky připsány k náhradě účastníka (činí kolem 500 Kč). Je proto lepší k platbě použít účet v ČR nebo po osobní domluvě lze platit i hotově v českých korunách.
Příjemce (pro účely plateb ze zahraničí)

  • Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7
  • IČO: 60461446
  • IBAN: CZ7101000000003584260247
  • SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
  • adresa banky: Komerční Banka a.s., Praha 7 Holešovice, U průhonu 32, 170 04 Praha 7
Přihláška k účasti bude platná až po připsání Vaší platby na náš účet.
Daňový doklad o platbě obdržíte při registraci v místě konání.

Exkurze:
Na závěr semináře v pátek 23.11. 2012 bude možnost zúčastnit se komentované prohlídky historických sálů Strahovské knihovny. Cena exkurze je pro účastníky semináře 400,- Kč/ osoba.

POTŘEBUJETE VĚDĚT VÍC? KONTAKTUJTE NÁS:
Vlasta Vašutová
Laboratoř ALMA - Akademie výtvarných umění v Praze
tel. 233 087 271, mobil: 773 43 73 73
seminar@alma-lab.cz