Hledat

českyčesky | englishenglish

Informace a přihlášení


Program

5. mezioborová konference ALMA
„Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech“
 
 
Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě
20.- 21.11. 2014
 
         
 
 
K desátému výročí svého vzniku a v rámci páté jubilejní mezioborové konference připravila laboratoř ALMA přehlídku špičkových přednášek, které dobře dokumentují současné mezinárodní trendy výzkumu výtvarného umění a které nutně znamenají nebo budou znamenat přehodnocení a změny ve způsobu vedení a metodice průzkumu výtvarných děl i v naší  současné  praxi.  Protože  se  právě  těmito  novými  poznatky,  postupy  a  metodami otevírá široké pole pro zcela nové modely mezioborové spolupráce v širším okruhu oborů, bude pozornost věnována především samotnému pojmu „interdisciplinarita“, jeho vývoji ve vztahu  k vlastnímu  poznání  a  dále  jeho  uplatnění  v praktickém  procesu  restaurování  a památkové ochrany. Konference je určena všem, kteří nejen „dělají svou  práci“ v oboru památek, ale také hledají její smysl. Srdečně proto zveme restaurátory, přírodovědce, historiky umění, památkáře, a také studenty všech těch oborů, které se týkají výzkumu a ochrany kulturního dědictví. Přijďte se seznámit s novými poznatky. Přijďte diskutovat.

Jednacím jazykem je angličtina a čeština/slovenština; simultánní překlad bude zajištěn.

Sborníky   konferencí   ALMA   „Acta  Artis   Academica“   jsou   pravidelně  zařazovány  do
mezinárodní  vědecké  databáze  ISI  („Web  of  Science“)  společnosti  Thomson  Reuters (http://apps.webofknowledge.com).

Doprovodný program v místě konání:
koncert vážné hudby (20.11.)
prohlídka kláštera (21.11.)

Vstup do sálu Barokního refektáře Dominikánského kláštera je z ulice Jilská 7a (viz mapa).
 
Konference ALMA je podporována Mezinárodní radou muzeí ICOM a mediálním partnerem PROPAMÁTKY.         

      Na konferenci se budou dále prezentovat zástupci sponzorských společností:

                                                                                          
     http://www.nicoletcz.cz/                        http://www.panalytical.com                              http://hpst.cz/