Hledat

českyčesky | englishenglish

KONFERENCE ALMA 2017


Základní informace


6. mezioborová konference ALMA
se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění

Téma: Malířské dílo jako příběh

Datum konání: 31. května – 3. června 2017

Místo konání: Augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí, Brno

Stránky konference: http://alma-lab.cz/cs/konference-alma-2017

Registrace: Je stále otevřena, přihlašovat se můžete zde: Vstup do registrace  V případě jakýchkoli problémů s registrací nás kontaktujte.

Ubytování a doprava: V několika brněnských hotelích jsou dohodnuty zvýhodněné podmínky. Podrobnosti naleznete zde
Informace k dopravě do Brna jsou k dispozici zde.

Předběžný program konference: Program zveřejněn zde

Kontaktní e-mail: alma2017@alma-lab.cz

Důležité upozornění: Přihlášení studenti s vlastním příspěvkem mohou požádat o finanční podporu účasti díky grantu od Mezinárodní krystalografické únie.

Pozvánka na konferenci ke stažení zde
Důležité novinky

Poprvé se konference bude konat v Brně.

Poprvé budou konferenci společně organizovat české a slovenské instituce.

Poprvé bude součástí konference workshop organizovaný Komisí pro krystalografii v umění a kulturním dědictví (CrysAC) zaměřený na degradaci pigmentů.

Poprvé se konference zapojí do tandemu s podobnou akcí ve středoevropském regionu, a to s pravidelně se opakujícím mezinárodním setkáním na téma „Rentgenové a další techniky v průzkumu předmětů kulturního dědictví“, konaným v Krakově vždy v květnu sudého roku. Z tohoto důvodu byl také přesunut termín konference z tradičního listopadu sudého roku na přelom května a června roku lichého, čímž bylo možno dosáhnout pravidelného ročního střídání těchto dvou středoevropských konferencí.


Organizující instituce

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v.v.i. (ÚACH)

Masarykova univerzita Brno (MU)

Moravská galerie Brno (MG)

Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě (VŠVU)

Krystalografická společnost (CSCA)

 

Zaměření konference

Malířská díla se mění i poté, co byla vytvořena, a tyto změny, mnohdy významné, ovlivňují jejich identitu a autenticitu. Konference se zaměří na mezioborové případové studie mapující proměny malířských děl v čase, a to z jakéhokoliv úhlu pohledu. Tématy k diskusi budou především:
(i) procesy degradace materiálů,
(ii) „životní příběhy“ děl ve světle historických vs. analytických dat,
(iii) restaurování a záchrana moderního umění


Důležité termíny

Výzva pro přihlášení abstraktů a otevření registrace: 7. listopadu 2016

Zasílání abstraktů: do 15. března 2017

Podání žádosti o finanční podporu (pro prezentující studenty): do 15. března 2017

Rozhodnutí o přijetí příspěvku: 31. března 2017

Brzká registrace: do 30. dubna 2017

Datum konání konference: 31. května – 3. června 2017

Dodání plných příspěvků pro konferenční sborník Acta Artis Academica 2017: nejpozději 30. června 2017