Hledat

českyčesky | englishenglish

Mezioborové projekty

Výzkumné projekty laboratoře ALMA:

Grantová agentura ČR – badatelské projekty

2004-2006 (3 roky)  Materiálové a mikrostrukturní znaky při hodnocení stáří a techniky středoevropské malby. GA 203/04/2091

2007-2009 (3 roky)  Nové metody v neinvazívní analýze a mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace. GA 203/07/1324

2012-2014 (3 roky)  Zpracování multimodálních  obrazových  dat založených  na matematických modelech optických vlastností barev a jejich použití pro studium uměleckých děl, P103/12/2211

2014-2016 (3 roky) Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií, 14-22984S

Grantová agentura AV ČR – juniorské projekty

2004-2006 (3 roky) Využití rentgenové mikrodifrakce pro analýzu uměleckých předmětů. KJB1032401

2006-2008 (3 roky) Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi. KJB400320602

Ministerstvo kultury ČR

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní  kulturní identity -  NAKI

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

  • Centralizovaný projekt 2012  (1 rok) Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference a publikace) C 76

  • Centralizovaný projekt 2013 (1 rok) Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) C 25

 Ministerstvo vnitra ČR

2005 (1 rok) Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop. RN20052005001.

EU – program Eu-ARTECH

2005 (1 rok) Study of the painting technique of Johann Baptist Lampi, father and son, from the 19th century collection of Moravian Gallery in Brno, Czech Republic; verification of their authorship. (EU financovala práci italských partnerů, činnost ALMA hrazena z GA 203/04/2091, kde jsou rovněž zahrnuty výsledky)

 

 Akademie věd ČR – projekty mezinárodní spolupráce

2009-2011 (3 roky) Fázová a strukturní RTG analýza a mikroanalýza tradičních uměleckých pigmentů používaných ve středoevropské malbě. M200320901 (s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Polsko)

 

Činnost laboratoře ALMA je dále hrazena z institucionálních prostředků obou zřizovatelských institucí.