Hledat

českyčesky | englishenglish

Mezioborové projekty

Výzkumné projekty laboratoře ALMA:

 

Grantová agentura ČR – badatelské projekty

2017 - 2019 (3 roky): Provenienční analýza italského výtvarného umění pokročilými geovědními a archeometrickými postupy (17-25687S)

2017 - 2019 (3 roky): Tvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradace (17-15621S)

2014 - 2016 (3 roky): Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií (14-22984S) (více naleznete zde)

2012 - 2014 (3 roky): Zpracování multimodálních  obrazových  dat založených  na matematických modelech optických vlastností barev a jejich použití pro studium uměleckých děl (P103/12/2211)

2007 - 2009 (3 roky): Nové metody v neinvazívní analýze a mikroanalýze středověké umělecké malby ve vztahu k původu pigmentů a procesům jejich chemické degradace (GA 203/07/1324) (více nalzenete zde)

2004 - 2006 (3 roky): Materiálové a mikrostrukturní znaky při hodnocení stáří a techniky středoevropské malby (GA 203/04/2091) (více naleznete zde)
 

Grantová agentura AV ČR – juniorské projekty

2006 - 2008 (3 roky): Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi (KJB400320602)

2004 - 2006 (3 roky): Využití rentgenové mikrodifrakce pro analýzu uměleckých předmětů (KJB1032401)

 

Ministerstvo kultury ČR

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní  kulturní identity -  NAKI II (2016 – 2022)

2018 - 2022 (5 let): Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany (DG18P020VV034)
 

Státní fond kultury České republiky

2017 - 2018 (1 rok): Vydání sborníku 6. mezioborové konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění – Acta Artis Academica 2017 (315 2017)
 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní  kulturní identity -  NAKI (2011 – 2017)

2012 - 2015 (4 roky): Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví (DF12P01OVV048)

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Centralizovaný projekt 2013 (1 rok): Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) C 25

Centralizovaný projekt 2012 (1 rok): Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference a publikace)   C 76
 

Ministerstvo vnitra ČR

2005 (1 rok): Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop (RN20052005001)
 

EU – program Eu-ARTECH

2005 (1 rok): Study of the painting technique of Johann Baptist Lampi, father and son, from the 19th century collection of Moravian Gallery in Brno, Czech Republic; verification of their authorship. (EU financovala práci italských partnerů, činnost ALMA hrazena z GA 203/04/2091, kde jsou rovněž zahrnuty výsledky).
 

Akademie věd ČR – projekty mezinárodní spolupráce

2009 - 2011 (3 roky): Fázová a strukturní RTG analýza a mikroanalýza tradičních uměleckých pigmentů používaných ve středoevropské malbě (M200320901) (více naleznete zde)

(Projekt probíhal ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Polsko)
 

Činnost laboratoře ALMA je dále hrazena z institucionálních prostředků obou zřizovatelských institucí.