Hledat

českyčesky | englishenglish

Mikroanalýza jílových minerálů

Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií

ANOTACE:
Mikroanalýza jílových minerálů není po metodické stránce dosud zvládnuta. Řadu postupů aplikovaných obecně pro jílové vzorky (např. přípravu orientovaných preparátů, sycení etylenglykolem apod.) nelze použít tam, kde je nutné pracovat jen s malým množstvím heterogenního materiálu. V rámci projektu budou otestovány limity mikroanalýzy jílových minerálů hlavně s využitím práškové rtg. mikrodifrakce (včetně kvantifikace, určování smíšených struktur apod.). Vylepšené postupy pak budou využity k provenienčníanalýze jílových pigmentů ve vzorcích historických výtvarných děl, což povede k určení jejich regionálního původu a datace v rámci srovnávacího výzkumu. Ten zahrne i detailní studium vzorků z referenčních lokalit a další mikroanalytické metody (SEM-WDS,FTIR-ATR ad.). V experimentální části projektu budou odlišeny primární provenienční znaky od sekundárních projevů interakcí jílových minerálů s pojivem barevné vrstvy, efektů druhotných úprav (žíhání apod.) a budou porovnány mineralogické a technologické parametry historických hlinek a soudobých barev, které je mají imitovat.

Hlavní př
íjemce: 
další účastník: Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA