Hledat

českyčesky | englishenglish

projekt 2009-2011

Fázová a strukturní RTG analýza a mikroanalýza tradičních uměleckých pigmentů používaných ve středoevropské malbě  (Phase and structural X-ray analysis and microanalysis of traditional art pigments used in Mid-European painting)

Projekt podpory mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR

2009-2011 stále probíhá

Cíle projektu

  1. Získat základní krystalografické údaje a popsat dosud nepopsané struktury tradičních malířských pigmentů na bázi sloučenin mědi a olova
  2. Použít získaná data k bližšímu určení a kvantifikaci těchto fází v modelových i reálných směsích a vysvětlit jejich původ ve vybraných historických malbách
  3. Informace o původu a druhotných transformacích měďnatých, olovnatých a také jílových pigmentů použít k vysvětlení dílenské a regionální provenience vybraných výtvarných děl v rámci mezioborového výzkumu, zejména v oblasti severního Slovenska a Malopolska
  4. Popsat procesy chemické degradace a barevných změn zejména měďnatých pigmentů v interakci s vlhkostí, solemi a organickými pojivy

 

Dosavadní publikované výsledky

Švarcová S., Klementová M., Bezdička P., Lasocha W., Dušek M., Hradil D. (2011): Synthesis and characterisation of single crystals of the layered copper hydroxide acetate Cu2(OH)3(CH3COO).H2O. Crystal Research and Technology 46 (10), 1051-1057.

Švarcová S., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Žižak I. (2011): Clay pigment structure characterisation as a guide for provenance determination - a comparison between laboratory powder micro-XRD and synchrotron radiation XRD.  Analytical and Bioanalytical Chemistry 399 (2011), 331-336.

Švarcová S., Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J. (2010): Evaluation of laboratory powder X-ray micro-diffraction for applications in the field of cultural heritage and forensic science. Analytical and Bioanalytical Chemistry 398, 1061 – 1076.

 

Fotky z akcí

Zvaná přednáška Davida Hradila na 38. mezinárodním archeometrickém symposiu (Univerzita Jižní Floridy, Tampa, USA, květen 2010)

Zvaná přednáška Petra Bezdičky na workshopu … v Krakově, Polsko (květen 2010)