Hledat

českyčesky | englishenglish

Publikace

Publikace v impaktovaných vědeckých časopisech

 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P. (2017): Late Gothic/early Renaissance gilding technology and the traditional poliment material "Armenian bole": Truly red clay, or rather bauxite?Applied Clay Science. Roč. 135, JAN (2017), s. 271-281
 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Matulková I. (2017): Kaolinite-alunite association in late Gothic white grounds from Slovakia: A local peculiarity in painting technologyApplied Clay Science. Roč. 144, AUG (2017), s. 79-87
 
Čermáková Z., Hradil D.,  Bezdička P., Hradilová J. (2017): New data on “kerolite–pimelite” series and the colouring agent of Szklary chrysoprase, Poland. Physics and Chemistry of Minerals. Roč. 44, č. 3 (2017), s. 193-202
 
Košařová V., Hradil D., Hradilová J., Čermáková Z., Němec I., Schreiner M. (2016). The efficiency of micro-Raman spectroscopy in the analysis of complicated mixtures in modern paints: Munch's and Kupka's paintings under study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 156, 36–46. doi:10.1016/j.saa.2015.11.027

Hradil D., Bezdička P., Hradilová J., Vašutová V. (2016). Microanalysis of clay-based pigments in paintings by XRD techniques. Microchemical Journal 125, 10-20. doi: 10.1016/j.microc.2015.10.032

Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S. (2015). Differentiation between anonymous paintings of the 17th and the early 18th century by composition of clay-based grounds. Applied Clay Science 118, 8-20. doi:10.1016/j.clay.2015.08.038 

Čermáková Z., Bezdička P., Němec I., Hradilová J., Šrein V., Blažek J., Hradil D. (2015). Naturally irradiated fluorite as a historic violet pigment: Raman spectroscopic and X-ray diffraction study. Journal of Raman Spectroscopy 46, 236–243

Čermáková Z., Švarcová S., Hradilová J., Bezdička P., Lančok A., Vašutová V., Blažek J., Hradil D. (2015). Temperature-related degradation and colour changes of historic paintings containing vivianite. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 140, 101-110
 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S., Čermáková Z., Košařová V., Němec I. (2014). Crocoite PbCrO4 and mimetite Pb5(AsO4)3Cl: rare minerals in highly degraded mediaeval murals in Northern Bohemia. Journal of Raman spectroscopy 45 (9), 848-858

Švarcová S., Čermáková Z., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D. (2014). Non-destructive micro-analytical differentiation of copper pigments in paint layers of works of art using laboratory-based techniques. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 132, 514-525
 
Vašutová V., Bezdička P., Lang K., Hradil D. (2013). Mineralogy of halloysites and their interaction with porphyrine. Ceramics-Silikáty 57 (3), 243-250
 
Čermáková Z., Hradilová J., Jehlička J., Osterrothová K., Massanek A., Bezdička P., Hradil D. (2013). Identification of vivianite in painted works of art and its significance for provenance and authorship studies. Archaeometry 56, 148-167

Košařová V., Hradil D., Němec I., Bezdička P., Kanický V. (2013). Microanalysis of clay-based pigments in painted artworks by the means of Raman spectroscopy. Journal of Raman spectroscopy 44 (11), 1570-1577

Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Švarcová S., Bezdička P., Maříková-Kubková J. (2013). Unique pre-romasque murals in Kostol'any pod Tríbečom, Slovakia: The painting technique and causes of damage. Archaeometry 55(4), 691-706.

Žemlička J., Jakůbek J., Krejčí F., Hradil D., Hradilová J., Mislerová H. (2012): Mobile system for in-situ imaging of cultural objects. Journal of Instrumentation. C01108

Švarcová S., Klementová M., Bezdička P., Lasocha W., Dušek M., Hradil D. (2011). Synthesis and characterisation of single crystals of the layered copper hydroxide acetate Cu2(OH)3(CH3COO).H2O. Crystal Research and Technology 46 (10), 1051-1057
 
Hradil D.,  Píšková A., Hradilová J., Bezdička P., Lehrberger G., Gerzer S. (2011). Mineralogy of Bohemian green earth and its microanaytical evidence in historic paintings. Archaeometry 53 (3), 563-586
 
Žemlička J., Jakůbek J., Kroupa M., Hradil D., Hradilová J., Mislerová H. (2011). Analysis of painted arts by energy sensitive radiographic techniques with the Pixel Detector Timepix. Journal of Instrumentation. C01066
 
Švarcová S., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Žižak I. (2011). Clay pigment structure characterisation as a guide for provenance determination - a comparison between laboratory powder micro-XRD and synchrotron radiation XRD.  Analytical and Bioanalytical Chemistry 399, 331-336
 
Švarcová S., Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J. (2010). Evaluation of laboratory powder X-ray micro-diffraction for applications in the field of cultural heritage and forensic science. Analytical and Bioanalytical Chemistry 398, 1061 – 1076
 
Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P. (2009). Microanalytical evidence of origin and degradation of copper pigments found in Bohemian Gothic murals. Analytical and Bioanalytical Chemistry 395, 2037-2050

Kotulanová E., Bezdička P., Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Grygar T. (2009). Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10, 367-378
 
Rosi F., Manuali V., Miliani C., Brunetti B.G., Sgamellotti A., Grygar T., Hradil D. (2009). Raman scattering of lead pyroantimonate compounds: implication for the non-invasive identification of yellow pigments on ancienit ceramics. Part I. XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc. Journal of Raman Spectrometry 40 (1), 107-111
 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Švarcová S. (2008). Provenance study of Gothic paintings from North-East Slovakia by hand-held XRF, microscopy and X-ray microdiffraction. X-ray Spectrometry 37 (4), 376-382
 
Blaško J., Kubinec R., Husová B., Přikryl P., Pacáková V., Štulík K., Hradilová J. (2008). Gas chromatography/mass spectrometry of oils and oil binders in paintings. Journal of Separation Science. 31 (6-7), 1067 – 1073
 
Hradil D., Grygar T., Hradilová J., Bezdička P., Grűnwaldová V., Fogaš I., Miliani C. (2007). Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows. Journal of Cultural Heritage 8 (4), 377-386
 
Přikryl P., Havlíčková L., Pacáková V., Hradilová J., Štulík K., Hofta P. (2006). An Evaluation of GC-MS and HPLC-FD metods for analysis of protein binders in paintings. Journal of Separation Science 29, 2653-2663
 
Doménech-Carbó M. T., Kučková Š., de la Cruz-Canizares J., Osete-Cortina L. (2006). Study of the influencing effect of pigments on the photoageing of terpenoid resins used as pictorial media. Journal of Chromatography A 1121 (2), 248-258
 
Šímová V., Bezdička P., Hradilová J., Hradil D., Grygar T. (2005). X-ray powder microdiffraction for routine analysis of paintings. Powder diffraction 20 (3), 224-229
 
Kučková S., Němec I., Hynek R., Hradilová J., Grygar T. (2005). Analysis of organic colouring and binding components in colour layer of art works. Analytical and Bioanalytical Chemistry 382, 275-282
 
Schweigstillová J., Śímová V., Hradil D. (2005). New investigations on the salt weathering od Cretaceous sandstones in Northern Bohemia, Czech Republic. Ferrantia 44, 169-171
 
Hynek, R., Kučková Š., Hradilová J., Kodíček, M. (2004). Matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spektrometry as a tool for fast identification of protein binders in color layers of paintings. Rapid Communications in Mass Spectrometry 18, 1896-1900
 
Hradil D., Grygar T., Hrušková M., Bezdička P., Lang K., Schneeweiss O., Chvátal M. (2004). Green earth pigment from the Kadaň region, Czech Republic; use of rare Fe-rich smectite. Clays and Clay Minerals 52 (6), 767-778
 
Grygar T., Hradilová J., Hradil D., Bezdička P., Bakardjieva S. (2003). Analysis of earthy pigments in grounds of Baroque paintings. Analytical and Bioanalytical Chemistry 375, 1154-1160
 
Hradil D., Grygar T., Hradilová J., Bezdička P. (2003). Clay and iron oxide pigments in the history of painting. Applied Clay Science 22 (5), 223-236
 
Hradil D., Hradilová J., Hřebíčková B. (2002). Clay minerals in pigments of mediaeval and baroque paintings. Geologica Carpathica 53 (2), 123-126
 

Knihy / Kapitoly v knize:
 
Hradilová J., Hradil D. (2017). Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče na základě studia vybraných děl. In Novotná M. (Ed.): Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato ve službe ducha, Bratislava,  63-70. ISBN: 978-80-8060-415-8

Hradil D., Hradilová J., Fogaš I., Hrdličková Kučková Š. (2013). Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně. Akademie výtvarných umění, Praha, p. 104, ISBN 978-80-87108-43-7

Serendan C., Hradil D., Hradilová J., Cannataci J. (2013). Early Renaissance altarpieces in Transylvania: materials and technological characteristics. In: The Renaissance Workshop (Editors: D. Saunders, M. Spring and A. Meek), Archetype Publication Ltd. in association with the British Museum, London, 60-70, ISBN 978-1-904982-93-7

Hradilová J., Hradil D., Kotulanová E., Švarcová S. (2009). Nástěnné malby v Kostoľanech pod Tribečom: materiály, technika a příčiny jejich poškození. Kapitola v monografickém čísle časopisu Monumentorum Tutela 21, 153-174
 

Ostatní publikace
 
Hradil D., Hradilová J., Rohanová D., Kracík-Štorkánová M., Pospíšilová E. (2017): Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu. Zprávy památkové péče 77/3 (2017), 286-293

Hradil D., Hradilová J., Švarcová S. (2017): Obrazy skryté v obrazech. Scientific American České Vydání, listopad-prosinec 2017, 60-65.

Hradilová J., Hradil D. (2012). Význam pigmentů pro posouzení datace a provenience v kontextu vývoje techniky malby / The Significance of Pigments in Dating and  Provenance in the  Context of the  Development of  Painting Techniques. Bulletin Moravské galerie v Brně, roč. 68, 144-158,  ISSN 0231-5793, ISBN 978-80-7027-258-9

Zitová Barbara, Beneš Miroslav, Hradilová J. (2011). Nephele – Smart Digital Memory of Artwork Conservation , ERCIM News 86, Special theme: ICT for Cultural Heritage, 47-48
 
Bauerová P., Švarcová S., Petrová Z., Mislerová H. (2011). Změna barevnosti měděnky při přirozeném a umělém stárnutí. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 19-25
 
Vlčková J. (2009). Deska se Zvěstováním Panně Marii z Národní galerie v Praze. Opuscula historiae 53 (1-2), 3-22
 
Vlčková J. (2008). Památková obnova vrátnice na hradě Lipnici. Zprávy památkové péče 68 (2), 113-117
 
Schweigstillová J., Hradil D. (2007). Salt formation on the Cretaceous sandstones in the North and Northwest Bohemia. V: Sandstone Landscape (Hartel H., Cílek V., Herben T., Jackson A., Williams R., Eds.), Academia Prague, p 496, 76-79
 
Fogaš I., Hradil D. (2006). Restaurátorský průzkum. V: Umění restaurovat umění – kritický katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, MG Brno, 101-110
 
Šímová V., Bezdička P., Hradilová J., Bayerová T. (2006). Prášková rtg mikrodifrakce v analýze umělecké malby. Československý časopis pro fyziku 56, 61-63
 
Vlčková J. (2005). Oltářní archa velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou Mikuláše Puchnera. V: Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526), sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie 1, Praha, 315-328
 
Vlčková J. (2001). Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek (Pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů). Archaeologia historica 26, 365-385


Sborníky z konferencí ALMA, editoři: D. Hradil a J. Hradilová

Acta Artis Academica 2017, ISBN 978-80-87108-75-8, Anglický
 
Hradilová J., Bezúchová E., Hradil D., Šídová K. (2017): The origin issue of the head of John the Baptist from Tajov

Fogaš I., Marković A., Zmydlená M., Hradilová J., Vácha Š., Čihalík M., Proks P. (2017): Revelations on the painting the discovery of the holy cross by German painter Joachim von Sandrart

Hradilová J., Kližanová H., Bezák M., Holcová K., Bezdička P. (2017): Rebecca and Eliezera at the well – amysterious oil painting from the historical museum of the Slovak National Museum at the Bratislava castle

Cihla M., Trefný M., Drda P., Hradil D., Hradilová J. (2017): Non-invasive material and traceological research of the stone head from celtic settlement Závist near Prague

 
Acta Artis Academica 2014, ISBN 978-80-87108-48-2, Anglicko-český
 
Blažek J., Zitová B., Tichý T., Vašutová V. (2014). Optical properties of historical paint pigments under near infrared (NIR) radiation / Optické vlastnosti historických malířských pigmentů v blízkém infračerveném záření. V: Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 35-50
 
Žemlička J., Jakůbek J., Dudák J., Hradilová J., Trmalová O. (2014). X-ray radiography of paintings with high resolution (I): testing and measurement with large area pixel detector / Radiografie maleb s vysokým rozlišením (I): testování a měření velkoplošným pixelovým detektorem. V: Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 51-68
 
Hradilová J., Trmalová O., Žemlička J. (2014). X-ray radiography of paintings with high resolution (II): two counterpart paintings from the chapel in Vizovice chateau – two completely different stories / Radiografie maleb s vysokým rozlišením (II): dva protějškové obrazy ze zámecké kaple ve Vizovicích – dva zcela odlišné příběhy. V: Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 69-96
 
Bartlová M. (2014). Can material analyses firmly support an art historical examination? / Mohou být materiálové analýzy pevnou oporou uměleckohistorického hodnocení? V: Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 139-152
 
Fogaš I., Wörgötter Z., Hradilová J., Hradil D., Zikmund T., Kaiser J. (2014). Investigation of Madonna in the travel altar of Robert of Anjou from the collection of Moravian gallery in Brno / Průzkum Madony cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně. V: Acta Artis Academica 2014, Akademie výtvarných umění v Praze, 203-228
 
Acta Artis Academica 2012, ISBN 978-80-87108-33-8, Česko-anglický
 
Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Bezdička P., Čermáková Z., Bartlová M. (2012). Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v Lidzbarku Warmińském – česká stopa v severním Polsku II: materiálové provenienční znaky / Gothic painted decorations in the gallery of the castle in Lidzbark Warmiński - A Bohemian track in northern Poland II: materials sings of provenance. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 59-78
 
Hradilová J., Hradil D., Fogaš I., Zmydlená M. (2012). Nově objevená románská Madona typu Sedes Sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice / Newly found romanesque Madonna of Sedes Sapientiae type coming from a Czech private collection with elements of west European fine arts tradition. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 105-126

Blažek J., Hradilová J., Kamenický J., Zitová B. (2012). Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu I: teoretická východiska a princip metody / Detection of copies using mathematical processing of images I: theoretical basis and methodology. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 141-152

Hradilová J., Valchářová B., Velíšek M., Blažek J. (2012). Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu II: příběh malby na plátně s námětem chlapce hladícího ptáčka / Detection of copies using mathematical processing of images II: story of a painting on canvas of a boy petting a bird. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 153-170
 
Švarcová S., Bezdička P., Hradil D. (2012). Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě / Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 197-226

Rohanová D., Švarcová S., Hájek T. (2012). Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech / Signs of degradation on Czech art nouveau mosaic glasses. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 227-244
 
Bauerová P., Bezdička P. (2012). Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky / The effect of artificial ageing on model colour layers containing neutral verdigris. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 347-350
 
Košařová V., Hradil D., Kanický V. (2012). Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů / Limitations of Spectroscopic Methods in the Study of earthy pigments. V: Acta Artis Academica 2012, Akademie výtvarných umění v Praze, 351-354
 
Acta Artis Academica 2010, ISBN 978-80-87108-14-7, Česko-anglický
 
Serendan C., Hradilová J., Hradil D. (2010). The Imitation of Brocade Fabrics in Late Medieval Altarpieces from Transylvania. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 43-61
 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P. (2010). Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu / New Criteria for Classification of and Differentiation between Clay and Iron Oxide Pigments of Various Origins. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 107-136
 
Hradilová J., Mislerová H. (2010). Technika malby portrétů 19. století od Friedricha von Amerlinga / Painting Technique of Portraits Painted in the 19th Century by Friedrich von Amerling. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 137-164
 
Šrein V., Šreinová B., Hradilová J. (2010): Historická těžba fluoritu jako malířského pigmentu ve střední Evropě v 15. - 16. Století / Historical Exploitation of Fluorite as a Painting Pigment in Central Europe in the 15th - 16th Centuries. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 293-302
 
Švarcová S., Bezdička P., Hradil D., Žižak I. (2010): Určení provenience jílových pigmentů na základě charakterizace krystalové struktury. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 303-308
 
Vlčková J.,Hradilová J., Sanyová J., Švarcová S. (2010): Jak se skládá příběh středověkého výtvarného díla: Příklad Bolestného Krista na konzole s bustou anděla ze Staroměstské radnice v Praze / Piecing Together a Story of the Medieval Work of Art: Man of Sorrows on a Console with an Angel Bust from the Old Town City Hall in Prague. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 309-338
 
Žemlička J., Jakůbek J., Kroupa M., Hradil D., Hradilová J., Mislerová H. (2010): Energeticky citlivá rentgenová radiografie pro účely nedestruktivního průzkumu historických maleb / Energy Sensitive X-ray Radiography for the Non-destructive Inspection of Historical Paintings. V: Acta Artis Academica 2010, Akademie výtvarných umění v Praze, 339-350
 
Technologia Artis 6/2008, ISBN 978-80-87108-09-3, Česko-anglický
 
Hradilová J., Hradil D., Svetková A., Novotná M. (2008). Výtvarné a materiálové znaky dielne Majstra Matejovského oltára, 15. storočie, Slovensko / Artistic and Material Traits of the Workshop of the Master of the Matejovce Altarpiece, 15th Century, Slovakia. V: Technologia Artis 6, Akademie výtvarných umění v Praze, 98-123
 
Hradilová J., Vlčková J., Král M. (2008). Epitaf Markéty (manželky Jana Ratolda) - Gotická desková malba ze sbírek Moravské galerie v Brně / Epithaf of Margaret  (wife of Jan Ratold) - Gothic Panel Painting from the Collections of the Moravian Gallery in Brno. V: Technologia Artis 6, Akademie výtvarných umění v Praze, 152-173
 
Švarcová S., Kotulanová E., Bezdička P. (2008). Využití práškové RTG mikrodifrakce k mineralogické analýze barevné vrstvy / Use of powder X-ray microdiffraction for mineralogical analysis of colour layer. V: Technologia Artis 6, Akademie výtvarných umění v Praze, 212-230
 
Hradil D., Bláhová A., Lehrberger G. (2008). Kadaňská zem zelená a její identifikace v malířských dílech z českých sbírek. V: Technologia Artis 6, Akademie výtvarných umění v Praze, 231-249
 
Kotulanová E. (2008). Degradace olovnatých pigmentů vlivem vlhkosti a solí. Využití práškové RTG mikrodifrakce k mineralogické analýze barevné vrstvy / Use of Powder X-ray Microdiffraction for Mineralogical Analysis of Colour Layer. V: Technologia Artis 6, Akademie výtvarných umění v Praze, 291-305
 
Technologia Artis 2006, ISBN 80-239-7986-8, Český / Anglické Summary
 
Hradil D., Fogaš I., Miliani C., Daffara C. (2006). Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů „vídeňské školy“ konce 18. a v 19. Století / Study of Late 18-19th Century Paintings of „Viennese school“ by Non-invasive Analytical Methods. V: Technologia Artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 20-28
 
Grygar T., Bezdička P., Hradil D. (2006). Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů / Modern Methods in Microanalysis of Pigments. V: Technologia Artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 34-38
 
Hradilová J., Beneš M., Zitová B. (2006). Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl / Electronic Database of Materials Research of Paintings.. V: Technologia Artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 64-69
 
Kurková H.,  Hradilová J. (2006). Historické  referenční materiály barev pro testování a analýzu / Historical Reference Materials of Colors for Testing and Analysis. V: Technologia artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 59-64
 
Pavlíková M., Hradilová J., Helfertová L. (2006). Assumpta z Bílé Hory – netradiční gotická malba na plátně? / Assumpta from White Mountain – Unusual Gothic Canvas Painting? V: Technologia Artis 2006, Akademie výtvarných umění v Praze, 72-82
 

Konferenční příspěvky

Hradil D., Hradilová J., Bezdička P. (2017): Microanalysis of chlorites in historical paintings. Scientific Research Abstracts Vol. 7, p. 343, XVI International Clay Conference | ICC 2017 | Granada, Spain (2017). ISSN: 2464-9147
 
Holcová K. Hradilová J. (2017): Calcerous nannoplancton in the chalk grounds of the Romanesque Madonna of Sedes Sapientiae type. 16th International Nannoplancton Association Meeting, September 24-28 (2017), Athens, Greece.
 
Hradilová J., Hradil D., Rohanová D. (2017): Medieval mosaics in Prague, Malbork, and Kwidzyn in the light of the recent research. Medieval mosaic in the Cathedral of Kwidzyn and mosaics in Prague, Ravenna and Malbork - Conference organized with support of Kwidzyn City and Kwidzyn County, 22nd September 2017, Kwidzyn Castle.
 
Hradil D., Hradilová J. (2017): Technologická specifikace Majstra Pavla a jeho dílny. Majster Pavol z Levoče – Medzinárodná vedecká konferencia, 9.12.2017, Mestské divadlo Levoča, Slovensko.
 
Švarcová S., Čermáková Z., Kočí E., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D. (2017): Colour Changes of pigments vs. the crystal structure. 2nd CrysAC workshop, Brno, 31.5.2017
 
Pospíšilová E., Hradil D., Rohanová D., Novotný K., Hradilová J. (2017): LIBS in the study of degraded glass mosaics. 6th. interdisciplinary ALMA Conference, Brno, 1-.-2.6.2017
 
Trefný M., Cihla M., Václavík F.m Drda P., Hradilová J. Hradil D.(2017): Interdisciplinary research on the stone head from the Early La Tene hillfort of Závist in Central Bohemia. Archäologisches Kolloquium. Internationale Tagung „Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa (Early Iron Age in Central Europe)“ in Nürverg, 20-22th July 2017

Veronika Košařová, Janka Hradilová, David Hradil (2015). Možnosti využití ručního FTIR spektrometru pro neinvazívní analýzu maleb. Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015, 17-22

Blažek J., Soukup J., Zitová B., Flusser J., Hradilová J., Hradil D., Tichý T. (2014). M3art: A Database of Models of Canvas Paintings. International Conference EuroMed 2014, 3-8 November 2014, Limassol. V: Digital Heritage: Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. Přednáška

Vašutová V., Bezdička P., Hradilová J., Hradil D. (2014). Interactions of clay-based pigments with organic binders. The 7th Mid-European Clay Conference, Dresden 16-19 September 2014, Germany. Poster session

Hradilová J., Hradil D. (2014). Microscopic evidence of painting damage as a result of saponification. The 18th International microscopy congress, Prague 7-12 September 2014, Czech Republic. Proceeding book, 4076-4077

Hradil D., Hradilová J. (2014). From materials to the painting technique investigation. The 3rd International Congress on Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH 2014), Vienna 1-5 July 2014, Austria. Book of abstracts, 36-38. Zvaná přednáška
 
Čermáková Z., Bezdička P., Lančok A., Hradil D. (2014). Temperature-related degradation of pigments studied by high temperature x-ray diffraction. The 3rd International Congress on Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH 2014), Vienna 1-5 July 2014, Austria. Book of abstracts, 209-210. Poster session

Hradilová J., Hradil D. (2014). Gothic canvas painting: an example of the technology responding to requirments of the liturgy. The 6th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation (ESRARC), Florence 9-11 June 2014, Italy. Proceeding Book, 116-119


Čermáková Z., Švarcová S., Bauerová P., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D. (2013). Vivianite: a historic blue pigment and its degradation. The Conference on Analytical Chemistry in Cultural Heritage Protection, Warsaw 5-6 December 2013, Poland. Přednáška

Blažek J., Soukup J., Zitová B., Flusser J., Tichý T., Hradilová J. (2013). Low-cost mobile system for multispectral cultural heritage data acquisition. Digital Heritage International Congress, 28th October - 1st November 2013, Marseille. V: Digital Heritage 2013, 73-79

Čermáková Z., Švarcová S., Bauerová P., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D. (2013). The study of degradation processes of rare blue historic pigment vivianite in works of art using spectroscopic techniques. Technart 2013, Amsterdam 23-26 September 2013, Netherlands. Přednáška

Čermáková Z., Švarcová S., Hradil D. Bauerová P., Hradilová J., Bezdička P. (2013). Vivianite: A historic blue pigment and its degradation under scrutiny. The International Congress, Santiago de Compostela 2-5 May 2012, Spain. In: Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage, Proceeding book, 75-78

Hradil D., Hradilová J. (2012). Microanalysis of pigments in painted artworks. The International Seminar on Archaeometry and Cultural Heritage: the contribution of Mineralogy, Bilbao 27 June 2012, Spain. In: Seminarios SEM, Proceeding book 09, 79-90

Beneš M., Zitová B., Blažek J., Hradilová J., Hradil D. (2011). Removing the artifacts from artwork cross-section images., The 18th IEEE International Conference, Brussels, Belgium. In: Image Processing (ICIP), Proceeding book, 3537-3540

Bezdička P., Švarcová S., Petrová Z., Rafalska-Lasocha A., Lasocha W., Hradil D. (2011). Difficulties in identification of copper-based pigments in objects of art. The 22nd Congress and General Assembly of IUCr, Madrid 22-29 August 2011, Spain. Poster session

Petrová Z., Švarcová S., Bauerová P., Bezdička P., Hradilová J., Hradil D. (2011). Micro-analytical differentiation of copper pigments in colour layers of painted artworks. Technart 2011, Berlin 26-29 April 2011, Germany. Poster session

Hradil D., Hradilová J., Bezdička B. (2010). Microanalysis of clay and iron-based pigments in Mid-European paints: tracing of their provenance. The 38th International Symposium on Archaeometry, Tampa 10-14 May 2010 Florida, USA. Zvaná přednáška
 
Blažek J., Zitová B., Beneš M., Hradilová J. (2009). Fresco restoration: digital image processing approach. The 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009), Glasgow, August 24-28 2009,Scotland. Proceeding book, 1210-1214
 
Maříková-Kubková J., Hradilová J. (2009). St. George‘s church in Kostoľany pod Tribečom, Slovakia. The International Conference on Medieval Wall Painting in Central Europe, Balatonfüred 23-25 April 2009, Hungary. Zvaná přednáška
 
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Vlčková J. (2009). Mineralogical and art-historic traits in the investigation of ‘anonymous’ paintings. The 25th European Crystallographic Meeting, Istanbul 16-21 August 2009, Turkey. Přednáška a předsednictví mikrosymposia „Crystallography in Art and Cultural Heritage“
 
Švarcová S., Hradil D., Hradilová J., Kočí E., Bezdička P. (2009). Use of X-ray-based microanalytical methods for explanation of origin and corrosion of copper-based pigments. Technart 2009, Athens 27-30 April 2009, Greece
 
Bezdička P., Beckers D., Kotrlý M.: (2009). Laboratory X-ray Powder Diffraction: methodology, limits and applications in forensic science. Modern Methods for Identification of Counterfeit and Illicit Drugs, Bonn 8-9 November 2009, Germany. Zvaná přednáška
 
Vlčková J. (2009). Český Krumlov: Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. Mezioborová konference na hlavní téma: Historické já, Český Krumlov, 20-22 Květen 2009, ČR
 
Hradil D., Hradilová J., Švarcová S., Kotulanová E. (2008). Hand-held XRF for the preliminary screening of Early Romanesque frescoes in Slovakia.  The 9th International Conference Art 2008, Jerusalem 25-30 May 2008, Israel. Proceeding online on http://www.ndt.net/search/docs.php3?SearchDocs=svarcova&searchmode=and
 
Švarcová S., Kotulanová E., Hradil D., Bezdička P. (2008). Laboratory powder X-ray microdiffraction - the use for pigments and secondary salts identification in frescoes. The 9th International Conference Art 2008, Jerusalem 25-30 May 2008, Israel. Proceeding online on http://www.ndt.net/search/docs.php3?SearchDocs=svarcova&searchmode=and
 
Beneš M., Zitová B., Hradilová J., Hradil D. (2008). The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration. The 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Limassol 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus
 
Hradil D. (2007). Mineralogy of altered Tertiary tuffs in Western Bohemia – a unique source of green earth pigment in Middle Europe. Technical University Munich, 26th November 2007, Germany. Zvaná přednáška
 
Hradilová J. (2007). Malířské materiály a technika Mistra Matejovského oltáře. Workshop k zahájení výstavy ve Spišském muzeu, Levoča 22.11.2007, Slovensko. Zvaná přednáška
 
Schweigstillová J., Kotulanová E., Kurková H. (2007). Action of salt solutions at selected pigments from wall paintings. Technart 2007, Lisabon 25-28 April 2007, Portugal. Proceeding book, 127-128
 
Grygar T., Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Fogaš I., Machovič V. (2006). Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment? Konference restaurátorů a konzervátorů, Cheb 5.-7.9.2006, ČR. Sborník z konference, 85-88
 
Šímová Grunwaldová V., Kotrlý M., Bezdička P., Kotulánová E., Hradil D. (2006). Application of x-ray powder microdiffraction in non-destructive microanalysis of colour layers and microtraces. Colloquium in Grenoble 22-24 June 2006, France. In: Materials structure 13 (3), 152-155
 
Kotulánová E., Bezdička P., Grygar T., Wagner T., Gutwirt J. (2006). Studies of the kinetics of the crystallization of amorphous chalcogenide films. Colloquium in Grenoble 22-24 June 2006, France. Poster session
 
Bezdička P., Šímová V. (2005). X-ray powder microdiffraction to routine analysis of artworks. X'Celerator workshop - tricks & tips, Dresden May 10-13, 2005. Zvaná přednáška
 
Hradil D., Hradilová J., Grygar T., Bezdička P., Grünwaldová-Šímová V., Fogaš I., Zmydlená M., Miliani C., Cartechini L., Romano A., Sassolini A., Daffara C., Poggi P., Bencini D. (2005). Painting technique of J. B. Lampi, father and son: verification of their authorship. MOLAB and AGLAE Users Meeting, 23rd November 2005, Louvre museum, Paris. Zvaná přednáška
 
Kučková Š., Hradilová J., Kodíček M., Němec I., Grygar T., Bezdička P., Hradil D. (2005). New approach to the organic analysis of paintings: Example of Edvard Munch’s canvases. The 8th international conference on “ Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage” – ART 2005, Lecce 15-19 May 2005, Italy
 
Kučková Š., Hradilová J., Grygar T., Bezdička P., Hradil D. (2005). Moderní postupy v mikroanalýze organických pojiv. Konference restaurátorů a konzervátorů, Plzeň 6.-8.9.2005, ČR. Sborník z konferece, 25-29
 
Hradilová J., Hradil D., Bezdička P., Grygar T. (2004): Nové analytické metody a přístupy v analýze barevné vrstvy. Konference restaurátorů a konzervátorů, Liberec 14-16.9.2004, ČR. Sborník z konference, 54-57