Hledat

českyčesky | englishenglish

Registrace na konferenci


Registrovat na konferenci se můžete dvěma způsoby:

1) vyplněním formuláře, který je ke stažení zde, a jeho zasláním na adresu konference alma2017@alma-lab.cz.

2) online v našem registračním systému
zde (Stále je zde otevřena možnost zaslání abstraktu pro posterovou prezentaci).Pokyny pro přípravu abstraktu

Přijímají se abstrakty v české, slovenské nebo anglické jazykové verzi. Abstrakt je třeba dodat ve formátu *doc nebo*docx v rozsahu maximálně 1 strany A4.
Součástí souboru musí být plný název příspěvku, všichni autoři včetně afiliací pracovišť, kontaktní adresa a e-mail prezentujícího autora, dále vlastní text abstraktu a případně maximálně 1 obrázek a reference literatury, pokud se vše vejde na jednu stranu A4. Je povinné použít písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15, okraje strany 2,5 cm.
 
V zaslaných příspěvcích by měly být prezentovány nové a netradiční metodické postupy výzkumu malířských děl* s akcentováním role časově podmíněných změn a procesů, které ovlivňují kvalitu, autenticitu, identitu a stav zachování těchto děl. Obsah příspěvku musí korespondovat s jedním s následujících tematických okruhů:
 
(1) Fenomén degradace (téma zahrnuje procesy koroze, zvětrávání a chemických interakcí ovlivňující trvanlivost a estetickou kvalitu díla; dle rozsahu druhotných změn lze diskutovat i otázku identity díla, změn jeho obsahu a vnímání)

(2) Nejasná minulost: historická fakta proti analytickým (téma zahrnuje otázky, jakým způsobem může analytická informace doplnit, objasnit nebo naopak rozporovat historické nálezy a dokumentaci; jak je možno přesněji popsat „životní příběh“ díla v konfrontaci historických a analytických dat; jak datovat dílo a podložit stylovou analýzu komparativním studiem vývoje techniky malby a technologie materiálů apod.)

(3) Nejasná budoucnost: restaurování moderního a současného umění (téma je zaměřeno na problémy s životností a restaurováním moderních a současných malířských děl, což je jedna z klíčových otázek dnešní doby)

* Termín „malířská díla“ zde v rozšířeném významu zahrnuje nejen výtvarné umění - závěsné obrazy, deskové malby, nástěnné malby, polychromované sochy, iluminované rukopisy, ale také malované předměty užitého umění (na jakékoliv podložce) a všechny technologie příbuzné malbě, např. tisk, barvení, glazury, apod.


Konferenční poplatky

Brzká registrace (do 30. dubna 2017):
  • 2000 Kč / 75 € (řádný účastník)
  • 1400 Kč / 50 € (student)
Řádná registrace (od 1. května 2017):
  • 2600 Kč / 100 € (řádný účastník)
  • 1800 Kč / 70 € (student)
 
Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci a krystalografickém workshopu CrysAC, sborník abstraktů, průvodce exkurzí, občerstvení (coffeebreaks), volný vstup do expozic Moravské galerie v Brně v rámci prodloužených návštěvních hodin, slevu na konferenční sborník (Acta ArtisAcademica 2017).
 
Další poplatky:
Konferenční večeře s živou hudbou (1. června 2017):                             500 Kč / 18 EUR
Konferenční exkurze (3.června2017):                                                          700 Kč / 25 EUR
CrysAC workshop bez účasti na konferenci* (31. května 2017):         1400 Kč / 50 EUR
(*jen pro ty, kteří se nebudou účastnit konference ALMA)