http://www.alma-lab.cz en 5. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE ALMA http://alma-lab.cz/cs/novinky Laboratoř ALMA pořádá 5. mezioborovou konferenci, která se bude konat ve dnech 20. - 21. 11. 2014 v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přihlásit se můžete zde. Téma konference je:                  "Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech".Jednací jazyk: čeština a angličtina (zajištěno simultánní tlumočení) Program je letos sestaven jen ze zvaných přednášek a přednášek speciálních, reflektujících 10. výročí vzniku laboratoře ALMA a aktuálně běžící rok krystalografie, není proto možné přihlašovat další příspěvky. Již oslovení autoři příspěvků byli požádáni, aby své články určené k publikaci ve sborníku Acta Artis Academica 2014 vyhotovili podle pokynů pro autory – zde. Odborné sekce:Čtvrtek 20.11. Zobrazovací metody: od vnitřní struktury díla k materiálovému složení a naopakPátek 21.11. Materiálová analýza v interdisciplinárním prostoru – úhly pohledu a případové studie Vybíráme z programu / příspěvky zahraničních hostů: Raffaello Fontana, Marco Barucci, Enrico Pampaloni, Jana Striova, Luca Pezzati (Instituto Nazionale di Ottica, Firenze, Italia):From Leonardo to Michelangelo: Insights by VIS-IR reflectography / Od Leonarda k Michelangelovi: poznatky z VIS-IR reflektografie Magdalena Iwanicka, Bogumiła J. Rouba, Piotr Targowski (Nicolaus Copernicus University Torun, Poland):Optical coherence tomography in painting conservation practice - practical aspects / Optická koherentní tomografie v praxi restaurování obrazů – praktické aspekty Koen Janssens (University of Antwerp, Belgium):Macroscopic XRF: an improved analytical method for visualization of alterations to oil paintings / Makroskopická XRF: vylepšená analytická metoda k vizualizaci druhotných zásahů na olejomalbách Emeline Pouyet, Marine Cotte (European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France):Artistic materials watched under synchrotron microbeam / Umělěcké materiály pod mikropaprskem synchrotronu Katarína Vizárová, Milena Reháková (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko):Postavenie a význam metód analýzy a identifikácie v procese ochrany objektov dedičstva na papierovom nosiči Danica Stojkovičová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko):Reštaurovanie oltárov v Domaniži: poznámky k povahe ranobarkovej tvorby v Uhorsku Kompletní program konference – zde (v přípravě) Registrace účastníků - zdeRegistrovaný účastník má zajištěn vstup na odborné sekce konference a také občerstvení včetně oběda. Zdarma též obdrží jeden výtisk sborníku Acta Artis Academica 2014. Informace o doprovodných akcích 20.11. od 20:00: Koncert vážné hudby (v místě konání)21.11. po skončení konference: Prohlídka Dominikánského kláštera Mon, 22 Sep 2014 10:42:36 GMT