Hledat

českyčesky | englishenglish

Technologia Artis 2006

TECHNOLOGIA ARTIS 2006

Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3

 100,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr

doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení

Z technických důvodů nezasíláme publikace do zahraničí na dobírku. Při zaslání publikací do zahraničí je nutné zvolit způsob úhrady s platbou předem na fakturu.

 OBJEDNAT

 Sborník obsahuje příspěvky z 1. mezioborového semináře ALMA s názvem „Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“, konaného dne 7. 11. 2006 v klášteře sv. Anežky v Praze. Příspěvky jsou otištěny v původním jazyce. Pokud je původní jazyk jiný než český či slovenský, příspěvky jsou opatřeny českým překladem.

 OBSAH

 K. Stretti

Průzkum a restaurování malířských výtvarných děl na Akademii výtvarných umění v Praze

 K. Stretti

Zpráva o restaurování dvou deskových maleb oboustranných křídel od Michaleal van Coxie (z oltáře se střední deskou od Jana Gossaerta zv. Mabuse „Sv. Lukáš kreslí P. Marii“)

 C. Miliani, B.G. Brunetti, A. Sgamellotti, D. Pinna, M. Matčini, L. Pezzati

MOLAB: A Transitional Access for In-situ Non-invasive Studies of the European Cultural Heritage

MOLAB: mezinárodní projekt zpřístupnění neinvazivních metod průzkumu předmětů evropského kulturního dědictví

 D. Hradil, I. Fogoš, C. Miliani, C. Daffara

Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století

 I. Fogaš

Neinvazivní průzkum kolorované kresby na papíře podle Rafaela

 T. Grygar, P. Bezdička, D. Hradil

Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

 M. T. Doménech-Carbó, A. Doménech-Carbó, L. Osete-Cortina, J. de la Cruz-Cańizares

Characterisation of Organic Materials in Archaeometry and Art Conservation

Charakterizace organických materiálů při restaurování uměleckých děl a v archeometrii

 H. Kurková, J. Hradilová

Historické referenční materiály barev pro testování a analýzu

 J. Hradilová, M. Beneš, B. Zitová

Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl

 M. Bartlová

Malířské vrstvy z pohledu historika umění středověku

 M. Pavlíková, J. Hradilová, L. Helfertová

Assumpta z Bílé hory – netradiční gotická malba na plátně?

 J. Šindelář

Využití digitální fotogrammetrie při dokumentaci maleb

 J. Maříková – Kubková

Nástěnné malby v kostele sv. Juraja v Kostolanech pod Tribečom

 M. Pavala

Nástěnné malby Mistra Třeboňského oltáře

 OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ