Hledat

českyčesky | englishenglish

Technologia Artis 2008

TECHNOLOGIA ARTIS 6/2008

Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3

250,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr

doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení

Z technických důvodů nezasíláme publikace do zahraničí na dobírku. Při zaslání publikací do zahraničí je nutné zvolit způsob úhrady s platbou předem na fakturu.

 OBJEDNAT

 Sborník obsahuje příspěvky ze 2. mezioborového semináře ALMA s názvem „Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla – Art and material aspects in the evaluation of the origin and age of a work of art“, konaného ve dnech 4. – 5. 11. 2008 v klášteře sv. Anežky v Praze. Příspěvky jsou otištěny v původním jazyce s anglickým, popř. českým překladem.

 OBSAH

 Catheline Périer-D’Ieteren

Modelé pictural et illusionisme

Malířská modelace a iluzionismus

 Jana Sanyová, Laure Mortiaux, Steven Saverwyns

Joseph van der Veken (1872-1964) – “hyperreštaurátor” a falšovateľ flámskej a holandskej maľby z 15.-16. storočia. Materiály a techniky

Joseph Van der Veken (1872-1964) – “Hyper-restorer” and Forger of Early Netherlandish Painting of the 15thand 16thCenturies. materials and Techniques

 Karel Stretti

Restaurátorský průzkum techniky malby obrazu “Toilette” a ověření autorství Gustave Courbeta

Restorer´s Investigation of the Painting Technique of the “Toilette” Painting and Verification of the Authorship of Gustave Courbet

 Štěpánka Chlumská, Radka Šefců

Technika cínového reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře

The Tin-relief Technique on the Panel Paintings of the Rakovnk, Rokycany and Litoměřice Altarpieces

 Janka Hradilová, David Hradil, Anna Svetková, Mária Novotná

Výtvarné a materiálové znaky dielne Majstra matejovského oltára, 15. storočie, Slovensko

Artistic and Material Traits of the Workshop of the Master of the Matejovice Altarpiece, 15thcentury, Slovakia

 Tomáš Berger

Restaurátorský průzkum oltáře z Matějovců

Restorer´s Investigation of the Altarpiece from Matejovice

 Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Eva Votočková

Rehabilitace gotického oltáře Nanebevzetí Panny Marie z Cínovce

Rehabilitation of Gothic Altar of the Assumption from Cínovec (Cinwald)

 Janka Hradilová, Jitka Vlčková, Mário Král

Epitaf Markéty – manželky Jana Ratolda: gotická desková malba ze sbírek Moravské galerie v Brně

Epitaph of Margaret – Wife of Jan Ratold: Gothic Panel Painting from the Collections of the Moravian Gallery in Brno

 Štěpánka Kučková, Radovan Hynek, Milan Kodíček

Analýza modrých barviv a pigmentů obsažených v uměleckých dílech

 Jarmila Dóriová, Jana Sanyová, Alena Maková, Michal Čeppan, Dušan C. Štulík

Idetifikácia a analýza kresbových technik na vybraných kresbách zo zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Technológia prenosu kresby na inú podložku

Identification and Analysis of Drawing Techniques Examined at Choosen Drawings from Slovak national Gallery in Bratislava. Technology of Transfer of a Drawing to Another Underlay

 Bronislava Bacílková

Biologická degradace barevné vrstvy, podložky a dalších součástí malířských děl

Biodegradation of Paint Layer, Support and Other Parts of Paintings

 Silvie Švarcová, Eva Kotulanová, Petr Bezdička

Využití práškové RTG mikrodifrakce k mineralogické analyze barevné vrstvy

Use of Powder X-ray microdiffraction for Mineralogical Analysis of Colour Layer

 David Hradil, Anna Bláhová, Gerhard Lehrberger

Kadaňská zem zelená a její idetifikace v malířských dílech z českých sbírek

 Martin Pavala, Magdaléna Rečová, Josef Vojtek

Restaurování nástěnných maleb v kostele Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani

Restoring the Murals in the Church of the Fourteen Holy Helpers in the Town of Kadaň

 Romana Balcarová, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Theodora Popova

Odkryv a restaurování středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Benedikta v Krnově

Uncovering and Restoration of Medieval Wall Paintings in St. Benedict Church, Krnov

 Eva Kotulanová

Degradace olovnatých pigmentů vlivem vlhkosti a solí

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ