Hledat

českyčesky | englishenglish

Tým laboratoře

PRACOVNÍCI LABORATOŘE
 
Dr. David Hradil / ÚACH AV ČR, AVU Praha
vědecký pracovník, vedoucí laboratoře
Odborné zaměření: mineralogie, geochemie a mikroanalýza malířských pigmentů, jílové pigmenty, provenienční analýza, neinvazívní analytické metody (XRF, FT-IR)
 
RNDr. Janka Hradilová / AVU Praha
vědecký pracovník, zástupce vedoucího laboratoře
Odborné zaměření: malířská technika, optická mikroskopie, mineralogie, stratigrafie vrstev, mikromorfologická analýza malby, neinvazivní zobrazovací metody (radiografie, CT, IR reflektografie)
 
Dr. RNDr. Petr Bezdička / ÚACH AV ČR
vědecký pracovník
Odborné zaměření: chemie pevné fáze, strukturní analýza krystalických fází, prášková RTG-difrakce a mikrodifrakce v analýze barevné vrstvy
 
Ing. Silvie Švarcová, PhD. / ÚACH AV ČR
vědecký pracovník
Odborné zaměření: procesy chemické degradace v barevné vrstvě, saponifikace, solná koroze, elektronová mikroskopie a mikroanalýza
 
Doc. RNDr. Katarína Holcová, PhD. / AVU Praha
vědecký pracovník
Odborné zaměření: mikropaleontologie, geologické materiály v umění a kulturním dědictví, provenienční analýza
 
Olga Trmalová, ak. mal. / AVU Praha
restaurátorka
Odborné zaměření: technika a technologie malby miniaturních portrétů, neinvazivní zobrazovací metody
 
PhDr. Ludmila Ourodová, PhD. / AVU Praha
historička umění
Odborné zaměření: miniaturní portréty 18. a 19. století, komparativní studium evropsky významných škol a malířů
 
Ing. Eva Kočí, PhD. / ÚACH AV ČR
vědecký asistent
Odborné zaměření: prášková RTG-difrakce a mikrodifrakce, degradační procesy v barevné vrstvě, saponifikace
 
RNDr. Zdeňka Čermáková, PhD. / ÚACH AV ČR
vědecký asistent
Odborné zaměření: mineralogická analýza pigmentů, gemologie, spektroskopické metody, elektronová mikroskopie
 
Mgr. Lenka Hřebřinová / AVU Praha
pracovník výzkumu
Odborné zaměření: FT-IR spektroskopie a mikro-spektroskopie, metody přípravy vzorků
 
Mgr. Michal Pech / AVU Praha
pracovník výzkumu
Odborné zaměření: neinvazivní analytické a zobrazovací metody (XRF, radiografie, IR reflektografie)

Ing. Zuzana Širillová / AVU Praha
pracovník výzkumu
Odborné zaměření: pokročilé analytické metody výzkumu miniaturních maleb na různých podložkách
 
DOKTORANDI
 
Silvia Garrappa, MSc. / ÚACH AV ČR
Absolventka Univerzity v Boloni, nyní Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Odborné zaměření: spektroskopické metody (FT-IR, Raman), chemické procesy interakcí pigment - pojivo, saponifikace
 
Mgr. Eva Pospíšilová / ÚACH AV ČR, AVU Praha
Masarykova Univerzita Brno
Odborné zaměření: analytická chemie, pokročilé metody prvkové analýzy maleb (LIBS, LA-ICP-MS)