Hledat

českyčesky | englishenglish

Tým laboratoře

PRACOVNÍCI LABORATOŘE

Dr. David Hradil
vědecký pracovník, vedoucí laboratoře
Odborné zaměření: mineralogie, geochemie a mikroanalýza malířských pigmentů, jílové pigmenty, neinvazívní metody průzkumu

RNDr. Janka Hradilová
vědecký pracovník, zástupce vedoucího laboratoře
Odborné zaměření: optická mikroskopie, mineralogie pigmentů, stratigrafie vrstev, mikromorfologická analýza malby a podložek, malířská technika a technologie

Dr. RNDr. Petr Bezdička
vědecký pracovník
Odborné zaměření: chemie pevné fáze, strukturní analýza krystalických fází, prášková RTG-difrakce a mikrodifrakce v analýze barevné vrstvy

Ing. Silvie Švarcová, PhD.
vědecký pracovník
Odborné zaměření: chemie silikátů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, druhotné změny pigmentů, výzkum měďnatých pigmentů v malířských dílech

Ing. Eva Kočí PhD.
vědecký pracovník
Odborné zaměření: prášková RTG-difrakce a mikrodifrakce, degradace pigmentů v analýze barevné vrstvy

RNDr. Zdeňka Čermáková, PhD.
vědecký pracovník
Odborné zaměření: spektroskopické metody, elektronová mikroskopie, mineralogické studium pigmentů

Mgr. Lenka Rydlová
vědecký pracovník
Odborné zaměření: spektroskopická analýza pigmentů a pojivPOSTGRADUÁLNÍ STUDENTI

Mgr. Eva Pospíšilová
Odborné zaměření: analytická chemie  - analýza metodou LIBS (Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu)