Hledat

českyčesky | englishenglish

Základní informace


7. mezioborová konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění

Téma: Téma barvy

Datum konání: 16. -18. října 2019

Místo konání: Univerzitná knižnica v Bratislavě, Slovensko

Předběžný program zde

Instrukce pro prezentující

Pokyny pro autory příspěvků do Acta Artis Academica 2019

Chci se registrovat

Chci přihlásit příspěvek

Nabídka pro sponzory zde


Stránky konference: www.alma-lab.cz/cs/konference-alma-2019

Kontaktní  e-mail: alma2019@alma-lab.cz
 
Organizující instituce

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Univerzitná knižnica v Bratislave

Akademie výtvarných umění v Praze

Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v.v.i.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 

Složení organizačního a mezinárodního programového výboru
 

Zaměření konference

Barva a práce s barvou pro vyjádření vzdáleností, významu a emocí jsou základním prvkem téměř každé formy výtvarného umění. Dějiny umění jsou proto neoddělitelné od dějin barev, protože barvy vždy představovaly jeden z klíčových výrazových prvků v této oblasti. Jejich používání v dlouhém období od starověku až po současnost prochází četnými změnami, které se týkají přípravy, aplikace, restaurování apod. Tato konference akcentuje roli barvy ve výtvarném umění jako silné interdisciplinární téma, zahrnující (i) přípravu barev (původ, provenienci a způsoby výroby barev), (ii) chápání barev (skrze vnímání, chemickou analýzu i porozumění vývoje malířské techniky), (iii) změny barev (zahrnujíce všechny aspekty degradací a roli patiny) a nakonec (iv) restaurování barev – od lokálních retuší až k rozsáhlým rekonstrukcím (včetně těch virtuálních).
 
Zvaní přednášející

Margriet van Eikema Hommes / Delft University of Technology, Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Polonca Ropret / Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

Irina Petroviciu / Romanian National History Museum Bucharest

Cristina Serendan / National University of Arts Bucharest

Marcin Kozarzewski / Monument Service, Michalowice

Andrea Urlandová / Fakulta architektúry STU v Bratislave


Důležité termíny

Přihlašování abstraktů a registrace: OTEVŘENO

Zasílání abstraktů: Pouze pro posterovou prezentaci

Rozhodnutí o přijetí příspěvku: 5. srpna 2019

Registrace (80 EUR, studenti 30 EUR): do 15. září 2019

Registrace za zvýšené vložné (100 EUR): po 15. září 2019

Datum konání konference: 16. - 18. října 2019

Dodání plných příspěvků pro konferenční sborník Acta Artis Academica : 31. 1. 2020Pozvánka na konferenci ke stažení zde