Hledat

českyčesky | englishenglish

Zasílaní abstraktů

Přihlašování abstraktů
 
Jednacím jazykem konference je angličtina, proto se i abstrakty přihlašovaných příspěvků (pro ústní i posterovou prezentaci) dodávají v anglickém jazyce. Je ale možné přihlásit i příspěvky v českém a slovenském jazyce s tím, že počet příspěvků v těchto národních jazycích bude omezen na jednu konferenční sekci a organizátoři si vyhrazují právo příspěvky v angličtině upřednostnit při přípravě programu.

Abstrakty je třeba dodat v požadovaném formátu, připravené podle vzorů, které jsou ke stažení zde:
 
Abstract template – English

Vzor abstraktu - česky
 

Vlastní abstrakt nesmí překročit 1 stranu formátu A4. Na konci každého abstraktu uveďte, zda je příspěvek určen k ústní nebo posterové prezentaci. Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku mezi přednášky přijme programový výbor. Faktický obsah abstraktu musí být v souladu se zaměřením konference (Téma barvy) a musí spadat alespoň do jednoho z těchto okruhů: (i) příprava barev (původ, provenience a způsoby výroby barev), (ii) chápání barev (skrze vnímání, chemickou analýzu i porozumění vývoje malířské techniky), (iii) změny barev (zahrnujíce všechny aspekty degradací a roli patiny) a nakonec (iv) restaurování barev – od lokálních retuší až k rozsáhlým rekonstrukcím (včetně těch virtuálních). Vzhledem k mezioborovému charakteru konference je rovněž nezbytné, aby nové znalosti či metodické přístupy byly ukazovány na příkladech konkrétních výtvarných děl.
 
Abstrakty se zasílají ve formátu MS Word (*.doc nebo *.docx) na e-mailovou adresu konference určenou k zasílání abstraktů – abstracts@alma-lab.cz, a to nejpozději do 30. června 2019.
 
Vyrozumění o přijetí abstraktu do programu konference bude doručeno nejpozději do 15.7. 2019. Předpokladem pro uvedení příspěvku v programu je dále registrace účasti prezentujícího autora a následné provedení platby vložného, které se musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí abstraktu.
 
Registrovat účast můžete zde