Search

českyčesky | englishenglish

Technologia Artis 2006

TECHNOLOGIA ARTIS 2006

Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl

(Novel Methods and Subjects in the Analysis of Artworks)

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová

Publisher: Akademie výtvarných umění v Praze

ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3

7 EUR (+ 10% VAT)

 For purchase please contact seminar@alma-lab.cz

 

The issue includes papers from the 1st ALMA interdisciplinary seminar called “Novel Methods and Subjects in the Analysis of Artworks“ held on November 7, 2006 in ST Agnes Konvent. The papers are Publisher in the original languages. If the original language is not Czech, a Czech translation is added.

 

CONTENT:

 K. Stretti

Průzkum a restaurování malířských výtvarných děl na Akademii výtvarných umění v Praze

 K. Stretti

Zpráva o restaurování dvou deskových maleb oboustranných křídel od Michaleal van Coxie (z oltáře se střední deskou od Jana Gossaerta zv. Mabuse „Sv. Lukáš kreslí P. Marii“)

C. Miliani, B.G. Brunetti, A. Sgamellotti, D. Pinna, M. Matčini, L. Pezzati

MOLAB: A Transitional Access for In-situ Non-invasive Studies of the European Cultural Heritage

D. Hradil, I. Fogoš, C. Miliani, C. Daffara

Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století

I. Fogaš

Neinvazivní průzkum kolorované kresby na papíře podle Rafaela

T. Grygar, P. Bezdička, D. Hradil

Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

 M. T. Doménech-Carbó, A. Doménech-Carbó, L. Osete-Cortina, J. de la Cruz-Cańizares

Characterisation of Organic Materials in Archaeometry and Art Conservation

H. Kurková, J. Hradilová

Historické referenční materiály barev pro testování a analýzu

J. Hradilová, M. Beneš, B. Zitová

Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl

M. Bartlová

Malířské vrstvy z pohledu historika umění středověku

M. Pavlíková, J. Hradilová, L. Helfertová

Assumpta z Bílé hory – netradiční gotická malba na plátně?

J. Šindelář

Využití digitální fotogrammetrie při dokumentaci maleb

J. Maříková – Kubková

Nástěnné malby v kostele sv. Juraja v Kostolanech pod Tribečom

M. Pavala

Nástěnné malby Mistra Třeboňského oltáře