Hledat

českyčesky | englishenglish

Alma

 

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
- společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

 

Laboratoř ALMA hledá nové spolupracovníky
Laboratoř ALMA (společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.) přijme výzkumné pracovníky se zaměřením na materiálový výzkum výtvarných děl a vývoj nových neinvazivních a mikroanalytických metod analýzy malířských materiálů. Náplní práce bude příprava vzorků z reálných maleb pro materiálovou analýzu, experimentální laboratorní činnost, práce se špičkovou instrumentální analytickou technikou a také další vzdělávání v mezioborovém výzkumu kulturního dědictví.  V rámci neinvazivních metod je možná i práce s prozařovacími metodami průzkumu obrazů jako je např. vysokorozlišovací rentgenová radiografie. Možný je plný i částečný úvazek, termín nástupu 1.9.2016 se zkušební tříměsíční dobou; do budoucna participace na výzkumných projektech.  Místem výkonu práce bude Praha.  Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru (nejlépe chemické nebo kombinované zaměření, jako např. biologie/chemie nebo fyzika/ chemie). Předchozí vzdělání nebo praxe v oboru výzkumu či technologie restaurování památek je vítána, není však podmínkou. Vítané je i vzdělání nebo zájem v humanitních oborech (historie umění), vždy však jen v kombinaci s přírodními vědami.  Titul PhD. se pro tuto pozici nutně nevyžaduje.  Zájemci o práci v laboratoři mohou zasílat svůj strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním dopisem nejpozději do 3. 7. 2016, a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: janka.hradilova@avu.cz
Tvář - Příběh Ztracení a Touha Znovunalézání
V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle je v kryptě kostela Nalezení sv. Kříže nově otevřena výstava Tvář věnovaná nejstarší polychromované řezbě na našem území, románské soše  -  Madona z Osíka. Jde o madonu typu sedes sapientiae – trůn Moudrosti.  Výstava představuje pokus o navrácení její ztracené hlavy, která v průběhu historie neodvratně zmizela.  Jde o unikátní kultovní předmět pocházející nejspíše ze severovýchodního Švýcarska. Pečlivý materiálový výzkum provedený naší laboratoří ALMA potvrdil unikátnost madony a datoval její vznik do období  990-1180 našeho letopočtu pomocí metody 14C. Jde o datování řezby - lipového dřeva.  Socha na sobě nese historický záznam v podobě dodnes dochovaných vrstev malby různého stáří, a to od doby svého vzniku až do 19. století. Materiálový výzkum byl financován projektem MK NAKI DF12P01OVV048 a publikován v Acta Artis Academica 2012. Více naleznete zde.
Nová monografie o neinvazivním průzkumu malířských děl
Za podpory programu NAKI DF12P01OVV048 byla v naší laboratoři ALMA koncem roku 2015 vydána monografie s názvem Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami. O čem se v knize můžete dočíst a její přesný obsah naleznete zde.