Hledat

českyčesky | englishenglish

Alma

 

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
- společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

 

Zasílání příspěvků do sborníku Acta Artis Academica 2017 – termín se blíží
Tato informace je určena všem prezentujícím autorům (jak přednášek, tak posterů) na 6. mezioborové konferenci ALMA 2017 a 2. CrysAC workshopu v Brně – očekáváme plné texty Vašich příspěvků do 30.6. 2017. Texty se dodávají v anglickém jazyce dle pokynů, které naleznete zde. Pokud máte zájem svůj příspěvek publikovat, ale z vážných důvodů nestíháte termín, obraťte se na nás co nejdříve.
6. mezioborová konference ALMA - poděkování
Konference ALMA 2017 - děkujeme všem!Děkujeme všem, kteří se spolu s námi podíleli na přípravě a organizaci 6. mezioborové konference ALMA 2017 a 2. CrysAC workshopu v Brně. Zejména děkujeme všem finančním přispěvatelům. Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní účast, zájem a přínosné diskuse. Děkujeme také za množství pozitivních reakcí, které oceňují a podporují vznik této středoevropské diskusní platformy se zaměřením na špičkový interdisciplinární výzkum výtvarného umění. Celou akci si můžete připomenout v naší fotogalerii.
Nabídka PhD studia a pracovních pozic v laboratoři ALMA
Otevíráme dvě nová doktorská témata pro absolventy VŠ s přírodovědným zaměřením, zejména chemiky: