Hledat

českyčesky | englishenglish

Alma

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

 

ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

 

Právě vyšlo! Acta Artis Academica 2017
Právě vyšlo! Nový sborník Acta Artis Academica 2017 k 6. konference laboratoře ALMA. Letošní, v pořadí již 6. mezioborová konference ALMA 2017, je již minulostí. Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům a sponzorům,  že přispěli k jejímu zdárnému uskutečnění a pevně věříme, že se k nám příště opět přidáte. Díky tvrdé práci a velkému nadšení se sešla celá řada skvělých příspěvků, z nichž některé naleznete v právě vyšlém anglicky psaném sborníku Acta Artis Academica 2017. Informace o sborníku naleznete zde.  
Alma přeje všem!
ALMA přeje všem svým, partnerům, spolupracovníkům a příznivcům, aby byl nadcházející rok 2018 dobrý po všech stránkách. Ať je zdrojem nových inspirací a jen příjemných překvapení.. A ať je zase alespoň o malý kousek lepší, než ten předchozí.
ALMA a Majster Pavol z Levoče
V prosinci 2017 byla na bratislavském hradě zahájena výstava k 500. výročí dokončení pravděpodobně vůbec nejvyššího známého pozdně gotického oltáře, který je umístěn v kostele sv. Jakuba v Levoči a je nejznámějším dílem Majstra Pavla - významné řezbářské osobnosti konce 15. a počátku 16. století. Výstava s názvem  „Majster Pavol z Levoče - Ruky a zlato v službe ducha“ potrvá do 18.3. 2018. Laboratoř Alma se podílela na technologickém průzkumu díla Majstra Pavla a jeho dílny, který je prezentován v katalogu výstavy v kapitole „Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče  na základě studia vybraných děl“. Technická výstavba děl Majstra Pavla je prezentována jak použitím tradičních postupů, tak i určitým novátorstvím - experimentováním při volbě nově dostupných materiálů i technologií. Bravurně například využíval techniku pozlacování v kombinaci s lazurní malbou. Výskyt alunitu, minerálu dokládajícího hydrotermální původ kaolinu (bílé hlinky) v podkladové vrstvě soch ale i v deskové malbě na „Oltáři sv. Janů“ z farního kostela sv. Jakuba v Levoči, podporuje představu čilých obchodních vztahů s Tokajskou vinařskou oblastí v dnešním Maďarsku. Tento minerál je součástí bílých jílových hornin, na kterých se víno pěstuje i dnes. Bílá hlinka (kaolinit spolu s alunitem) musela být ve středověku dopravována do dílny Majstra Pavla přímo z Tokaje.