Hledat

českyčesky | englishenglish

Alma

 

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
- společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

 

Nabídka PhD studia a pracovních pozic v laboratoři ALMA
Otevíráme dvě nová doktorská témata pro absolventy VŠ s přírodovědným zaměřením, zejména chemiky:
6. mezioborová konference ALMA - novinky
Konference se uskuteční v Brně od 31. května do 3. června 2017. Registrace je stále otevřena: Vstup do registrace zde. Zveřejnili jsme předběžný program. Upřesnili jsme nabídku ubytování a možnosti dopravy do Brna.  Veškeré informace o konferenci viz níže. Sledujte náš web.
ALMA přeje všem!
Přejeme klidné Vánoce a nový rok 2017 naplněný pohodou, nadhledem a radostí z osobních i pracovních úspěchů.