Hledat

českyčesky | englishenglish

Alma

 

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
- společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

ALMA je laboratoř zabývající se přírodovědným výzkumem v oboru památkové péče. V mezioborové spolupráci s uměleckými a umělecko-historickými obory usiluje o prohloubení znalostí o výtvarných materiálech a technice malby. Tyto znalosti pak integruje do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a technologie materiálů.

 

ALMA přeje všem!
Přejeme klidné Vánoce a nový rok 2017 naplněný pohodou, nadhledem a radostí z osobních i pracovních úspěchů.
6. mezioborová konference ALMA - registrace otevřena
Byla otevřena registrace příspěvků. Konference se uskuteční na přelomu května a června 2017. Čtěte níže. Sledujte náš web.
Tvář - Příběh Ztracení a Touha Znovunalézání
V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle je v kryptě kostela Nalezení sv. Kříže nově otevřena výstava Tvář věnovaná nejstarší polychromované řezbě na našem území, románské soše  -  Madona z Osíka. Jde o madonu typu sedes sapientiae – trůn Moudrosti.  Výstava představuje pokus o navrácení její ztracené hlavy, která v průběhu historie neodvratně zmizela.  Jde o unikátní kultovní předmět pocházející nejspíše ze severovýchodního Švýcarska. Pečlivý materiálový výzkum provedený naší laboratoří ALMA potvrdil unikátnost madony a datoval její vznik do období  990-1180 našeho letopočtu pomocí metody 14C. Jde o datování řezby - lipového dřeva.  Socha na sobě nese historický záznam v podobě dodnes dochovaných vrstev malby různého stáří, a to od doby svého vzniku až do 19. století. Materiálový výzkum byl financován projektem MK NAKI DF12P01OVV048 a publikován v Acta Artis Academica 2012. Více naleznete zde.