Provenienční studie

Laboratoř ALMA je ojedinělá svým důrazem na mineralogickou analýzu a aplikaci geověd ve výzkumu výtvarného umění. Mezi postupy, které se v chemicko-technologických laboratořích běžně nepoužívají, patří například strukturní analýza minerálních pigmentů rentgenovou práškovou difrakcí a mikrodifrakcí, popis jejich charakteristických příměsí, stanovení stopových prvků nebo mikropaleontologická analýza. Tyto přístupy umožňují přesnější rozlišení pigmentů nejen podle typu (např. okr, měděnka, olovnato-cíničitá žluť), ale také podle jejich strukturních modifikací, postupu výroby nebo podle místa těžby. V některých případech, např. u barokních jílových podkladů, původ suroviny přímo souvisí s regionální proveniencí malby. Vysledování a propojení cest materiálů a technologií s cestami umělců je obecně velmi náročné a vyžaduje systematický přístup.

Případová studie: Podklady

Průzkum ložiska hrnčířských jílů v okrese Sassuolo, Emilia Romagna, Itálie, které v barokní Itálii používal Caravaggio a jeho následovníci k přípravě plátna a které se stále těží pro průmyslové účely

Průzkum ložiska hrnčířských jílů v okrese Sassuolo, Emilia Romagna, Itálie, které v barokní Itálii používal Caravaggio a jeho následovníci k šepsování plátna a které se stále těží pro průmyslové účely.