Technologia Artis 2006

TECHNOLOGIA ARTIS 2006
Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3
100,- Kč bez DPH (DPH 10%)

Sborník obsahuje příspěvky z 1. mezioborového semináře ALMA s názvem „Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“, konaného dne 7. 11. 2006 v klášteře sv. Anežky v Praze. Příspěvky jsou otištěny v původním jazyce. Pokud je původní jazyk jiný než český či slovenský, příspěvky jsou opatřeny českým překladem.

OBJEDNAT

Obsah
K. Stretti: Průzkum a restaurování malířských výtvarných děl na Akademii výtvarných umění v Praze

K. Stretti: Zpráva o restaurování dvou deskových maleb oboustranných křídel od Michaleal van Coxie (z oltáře se střední deskou od Jana Gossaerta zv. Mabuse „Sv. Lukáš kreslí P. Marii“)

C. Miliani, B.G. Brunetti, A. Sgamellotti, D. Pinna, M. Matčini, L. Pezzati: MOLAB: A Transitional Access for In-situ Non-invasive Studies of the European Cultural Heritage, MOLAB: mezinárodní projekt zpřístupnění neinvazivních metod průzkumu předmětů evropského kulturního dědictví

D. Hradil, I. Fogoš, C. Miliani, C. Daffara: Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století

I. Fogaš: Neinvazivní průzkum kolorované kresby na papíře podle Rafaela

T. Grygar, P. Bezdička, D. Hradil: Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

M. T. Doménech-Carbó, A. Doménech-Carbó, L. Osete-Cortina, J. de la Cruz-Cańizares: Characterisation of Organic Materials in Archaeometry and Art Conservation, Charakterizace organických materiálů při restaurování uměleckých děl a v archeometrii

H. Kurková, J. Hradilová: Historické referenční materiály barev pro testování a analýzu

J. Hradilová, M. Beneš, B. Zitová: Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl

M. Bartlová: Malířské vrstvy z pohledu historika umění středověku

M. Pavlíková, J. Hradilová, L. Helfertová: Assumpta z Bílé hory – netradiční gotická malba na plátně?

J. Šindelář: Využití digitální fotogrammetrie při dokumentaci maleb

J. Maříková – Kubková: Nástěnné malby v kostele sv. Juraja v Kostolanech pod Tribečom

M. Pavala: Nástěnné malby Mistra Třeboňského oltáře

OBJEDNAT