Mistr Pavel z Levoče

V rámci mezioborových projektů a spoluprací se ALMA intenzivně podílí na výzkumu pozdně gotických maleb střední a východní Evropy, zejména pak uměleckých děl vzniklých v rámci německy mluvících komunit – ať už v České republice (oblast Krušnohoří), na Slovensku (Spišská oblast), nebo v Rumunsku (Transylvánie). Zvláštní důraz byl kladen na díla Mistra Pavla z Levoče považovaného za jednoho z hlavních představitelů pozdně gotického umění ve střední Evropě.


V raném 16. století ve spišském regionu vzkvétal důlní průmysl; bohatství z něj plynoucí se v dílně Mistra Pavla projevilo i množstvím i rozmanitostí technik zlacení a stříbření, prováděných s využitím různých kovových fólií. Na povrch stříbra a Zwischgoldu byly obvykle nanášeny červené, zelené a žluté lazury, které se dochovaly do současnosti jen ve velmi vzácných případech; jejich zbytky byly mnohdy odstraněny v rámci dřívějších restaurátorských prací. Další identifikované materiály jsou typické pro dobu i místo vzniku děl: v polimentu byl použit bauxit místo červeného jílu, jak bylo v tomto období obvyklé; regionálně specifické je pak použití příměsi kaolinu v křídovém podkladu. Jedná se o experimentální materiál dovážený z Tokajských hor, pravděpodobně v návaznosti na obchod s vínem.

Nedávné publikace:
Hradilová J. Hradil D.: Technologická specifika Mistra Pavla a jeho dílny. In.: Novotná, M. (Ed.): Majster Pavol z Levoče a jeho doba, Slovenské Národní Museum – Spišské Museum Levoča, 2018, 113-121
Hradil D., Hradilová J., Bezdička P., Serendan C.: Late Gothic / Early Renaissance gilding technology and the traditional poliment material "Armenian bole": truly red clay, or rather bauxite? Applied Clay Science 135 (2017), 271-281. 
https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.10.004

Polychromovaná socha ukřižovaného Krista ze Spišských Vlachů, Slovensko, datovaná kolem 1520, připisovaná Mistru Pavlovi z Levoče (foto Š. Siváň), se zlacenou rouškou, z níž byl odebrán fragment zlacení s jasně viditelným červeným polimentem obsahujícím Al-bohatý bauxit (vpravo dole).