Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Centralizovaný projekt 2013 (1 rok): Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví
(mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) C 25

Centralizovaný projekt 2012 (1 rok): Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví
(mezinárodní konference a publikace) C 76