Sbírka referenčních vzorků

Referenční vzorky malířských materiálů (zejména pigmentů a pojiv) používaných v laboratoři ALMA pro testování analytických metod a vytváření referenčních záznamů lze rozdělit do tří kategorií: (i) zakoupené, (ii) získané na historických ložiscích a (iii) připravené v laboratoři v rámci testování starých výrobních postupů. Hledání historických zdrojů malířských surovin a ověřování historických receptur je nedílnou součástí dlouhodobé strategie laboratoře ALMA. Srovnávání referenčních vzorků se vzorky odebranými z malířských děl je základní součástí provenienčních studií.
​​​​