Odvěká

Hradilová J., Hradil D.: Odvěká. Příběh zkoumání nejstarší polychromované sošky v Čechách. Museum Montanelli Praha, 2022. ISBN:978-80-7422-905-3, ISBN:978-80-906445-5-7 / cena 690 Kč

Oznamujeme, že knihu lze objednat na adrese alma@alma-lab.cz nebo prostřednictvím vydavatele (Museum Montanelli) nebo nakladatelství (NLN, s.r.o.)   

Cena za jeden výtisk je 690 Kč včetně DPH. K ceně se ještě započítává poštovné a balné.

Dřevěné polychromované sošce Madony typu Sedes Sapientiae, která je námětem této knihy, chybí hlava a jedná se tedy vlastně o torzo. Na základě všech dostupných informací a nových poznatků výzkumu se však jedná o unikátní a historicky mimořádně hodnotné románské umělecké dílo – nejpozději z 2. poloviny 12. století, jak dokládá radiokarbonové datování dřeva. Když vzácná soška Madony v roce 2017 změnila majitele a stala se součástí sbírky Musea Montanelli, bylo rozhodnuto provést důkladný navazující průzkum zaměřený na původ díla a jeho historickou cestu, která jej nakonec přivedla až do této soukromé sbírky. V knize jsou výsledky špičkového materiálového výzkumu díla vyprávěny jako příběh, který vede čtenáře od hledání kořenů pro první způsoby vyobrazení Panny Marie, přes sledování proměn barevnosti sošky v průběhu historie až po určení pravděpodobného místa jejího vzniku v prostředí středověkých klášterních dílen. Regionální určení je přitom založeno především na analýze pigmentů použitých v malbě a také na popisu starých technologií zlacení.

Podpořeno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 22-17966S a Strategií AV21