Metodiky

Certifikované metodiky a památkové postupy

 

Sondej A., Hradilová J., Hradil D.: Metodika určování falz a kopii miniaturní malby. Akademie výtvarných umění v Praze a Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2023.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533123

Podmínkou získání přístupu k dokumentu je vyplnění registračního formuláře s uvedením kontaktních a dalších povinných údajů. Žádost o registraci zasílejte na alma@alma-lab.cz

 

Pech M., Hradilová J., Hradil D.: Metodika pro obrazovou a morfologickou analýzu miniaturních portrétů. Akademie výtvarných umění v Praze, 2022.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-507841

 

Kočí E., Bezdička P., Hradil D., Garrappa S., Hradilová J., Pech M.: Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Akademie výtvarných umění v Praze, 2022.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-507840

 

Hradil D., Hradilová J., Neděla V., Tihlaříková E. Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Akademie výtvarných umění v Praze, ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2021

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455137

Hradilová J., Hradil D., Trmalová O., Žemlička J.: Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření. Akademie výtvarných umění v Praze, 2016.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203455

 

Hradil D., Hradilová J.: Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ. Akademie výtvarných umění v Praze a Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2016.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203454

 

Čermáková Z., Košařová V.: Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2016.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203456

 

Trmalová O.: Památkový postup pro ochranu a restaurování miniaturních portrétů. Akademie výtvarných umění v Praze, 2022.

Malířská díla ani vzorky z nich odebrané nelze přizpůsobit standardním postupům analytických stanovení. U odebraných mikro-vzorků je to z důvodu jejich malé velikosti a značné vnitřní heterogenity, která však nese informaci o technice a proto musí být zachována.

Použití moderního přístrojového vybavení není samo o sobě postačující, je třeba, aby byl zároveň pro danou aplikaci vypracován metodický postup, což obvykle není triviální úkol. Navíc nikdy nestačí použití jediné techniky. Například v oblasti mikroanalýzy barevné vrstvy na uměleckých předmětech žádné komplexní řešení dosud neexistuje. Barevná vrstva je směsí pigmentů a jejich pojiv. Anorganické a organické složky malby vyžadují zcela odlišné postupy jejich identifikace.

Laboratoř Alma vypracovala v posledních letech několik metodických postupů, jak postupovat k analýze uměleckých děl. Metodiky jsou zaměřené na určité analytické metody a často i na specifická umělecká díla – např. portrétní miniatury, jejichž drobná velikost umožňuje jednak snadný transport k přístroji, ale především měření v přístrojích, které nejsou přizpůsobené na měření velkých vzorků. To se týká např. práškové rentgenové difraktometrie.