Software

Software

Pech M., Bezdička P.: ALMA False Visir – software k hromadnému zpracování snímků získaných metodou infračervené reflektografie a fotografie ve viditelném světle. Akademie výtvarných umění v Praze a Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2021

Pech M., Bezdička P.: ALMA Corrimag – software k výpočtu korelačních koeficientů dvojic prvkových map a k jejich vizualizaci v korelační matici. Akademie výtvarných umění v Praze a Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2021