Velkoplošný MA-XRF skener

Současné směry vývoje neinvazivních instrumentací pro oblast výtvarných děl vycházejí z požadavku kombinovat vizualizaci vnitřní struktury malby s informací o jejím materiálovém složení, a to v rámci jediného zařízení. V ALMA laboratoři je proto používán velkoplošný rtg. fluorescenční skener (MA-XRF), který umožňuje zobrazení prvkového složení v celé ploše obrazu. Díky větší informační hloubce jsou analyzovány i spodní vrstvy, takže MA-XRF skenování umožňuje vizualizaci starších barevných vrstev (odlišného složení) a je možné velmi přesně lokalizovat retuše a druhotné zásahy. Skenovací techniky používané v laboratoři ALMA jsou zcela neinvazivní a integrita obrazu je během analýzy plně zachována.“