Technologické repliky

V laboratoři ALMA se znalosti historických malířských technik využívají pro přípravu různých modelových vzorků pro účely analytického testování, ověřování malířských technologií nebo pro experimentální výzkum (studium chemických interakcí, procesů stárnutí atd.). Modelové vzorky zahrnují jak jednoduché malby (na různých podložkách), tak malby se složitou stratigrafií vytvořené pro simulaci specifického problému.
Malířsky pokročilé technologické kopie reprezentující určitá období, malíře nebo dílny jsou vytvářeny restaurátory účastnícími se vědeckých projektů. Kopie mohou být použity pro ověření technologických a estetických kvalit materiálů v reálné malbě, popř. pro vzdělávací účely.