Přínos materiálových analýz

  

Přínos materiálových analýz pro interpretace techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

Hradil D., Hradilová J., Fogaš I., Hrdličková-Kučková Š.:Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historické bádání obecně. Akademie výtvarných umění v Praze 2013. ISBN 978-80-87108-43-7 / cena 220 Kč


200,- Kč bez DPH (DPH 10%)

K příležitosti konání 1. studentského workshopu pořádaného laboratoří ALMA ve dnech 30.9 - 2.10. 2013 byla vydána monografie s názvem "Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko - historická bádání obecně". Témata diskutovaná na workshopu jsou v knize rozpracována v šesti samostatných kapitolách. Společným tématem je prezentace soudobého vývoje materiálové analýzy malířského umění s důrazem na obecné aspekty a vlastní smysl používání nástrojů experimentální vědy v oblasti restaurátorské, památkové a uměno-vědní.

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Čr, centralizovaný projekt č. C25/2013.

OBJEDNAT

Obsah

David Hradil: Klíčové slovo „ANALÝZA“ str. 7

Janka Hradilová: Interpretace techniky malby s využitím materiálového průzkumu str. 17

Janka Hradilová: Vybrané ukázky z materiálového průzkumu str. 28

Igor Fogaš: Analýza v praxi restaurátorského průzkumu str. 45

Štěpánka Hrdličková Kučková: Současné směry výzkumu (I.): Analýza organických látek str. 60

David Hradil: Současné směry výzkumu (II.): Hledání provenienčních znaků str. 65

EXTENDED ABSTRACTS / ZDEŇKA ČERMÁKOVÁ str. 75

Analysis as a keyword / David Hradil str. 77

Interpretation of the painting technique supported by material research / Janka Hradilová str. 80

Selected examples of materials research / Janka Hradilová str. 84

Analysis in practice of restoration survey / Igor Fogaš str. 87

Current directions in research (I.): analysis of organic materials / Štěpánka Hrdličková Kučková str. 90

Current directions in research (II.): search for provenance characteristics / David Hradil str. 92

OBJEDNAT