Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře

Katalog k výstavě „Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře“

Hradil D., Hradilová J., Sondej A., Trmalová O.: Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře (katalog k výstavě). Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2022. ISBN 978-80-904678-5-9 / cena 690 Kč

Oznamujeme, že tištěnou verzi kritického katalogu k výstavě „Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře“ lze objednat na adrese alma@alma-lab.cz

Náhled je k dispozici zde: DG18P020VVO34Kriticky Katalog _ Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře_mk.pdf

Cena za jeden výtisk je 690 Kč včetně DPH. K ceně se ještě započítává poštovné a balné.

Problematika falz ve výtvarném umění ve společnosti velmi silně rezonuje. Pozornost je přitom zaměřena hlavně na české moderní malířství konce 19. a 1. poloviny 20. století, což je přirozené. Padělatelské dílny zde způsobují významné hospodářské škody. Malířství miniaturních portrétů však nabízí zcela jiný a v mnohém specifický příběh. Prodejní ceny jsou nižší, o to však snáze dostupné mnohem širšímu okruhu zájemců a sběratelů. Miniatury jsou často nabízeny starožitníky a objevují se často na internetových aukcích. Kdo však zná skutečný příběh malovaných miniatur a jak nahlížet na reprodukce vzniklé za pomoci fotografických nebo fotomechanických přenosů? Právě v průběhu 19. století, kdy klasickou malovanou miniaturu začala existenčně ohrožovat portrétní fotografie, vzniklo vícero dobově specifických technologií. Co je a není falzem a proč má smysl rozlišovat mezi falzy a dekorativními miniaturami, které jsou často produkty sériových výrob? Katalog k výstavě „Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře“ může být prvním průvodcem, který pomůže čtenářům naučit se rozlišovat mezi originály a napodobeninami a také naučit se ptát, jaké jsou materiálové, technologické a výtvarné znaky, prokazující kvalitu a autenticitu drobných dílek kapesního formátu, které jsou i dnes ceněným sběratelským artiklem.

Publikace je výsledkem neinvazivního vědeckého výzkumu miniatur z českých sbírek, který byl v tomto rozsahu realizován vůbec poprvé.

Podpořeno Ministerstvem kultury ČR, program NAKI II, projekt č. DG18P02OVV034

Obsah: