Monografie

Všechny níže uvedené tituly lze objednat e-mailem na alma@alma-lab.cz. K uvedené ceně (vč. DPH) je ještě třeba připočítat poštovné a balné.

Hradilová J., Hradil D.: Odvěká. Příběh zkoumání nejstarší polychromované sošky v Čechách. Museum Montanelli Praha, 2022. ISBN:978-80-7422-905-3, ISBN:978-80-906445-5-7 / cena 690 Kč

Anotace a náhledy

Hradilová J., Hradil D., Sondej A.: Vzestupy a pády portrétní miniatury (katalog k výstavě). Akademie výtvarných umění v Praze, 2022. ISBN 978-80-88366-44-7 / cena 690 Kč

Anotace a náhledy

Hradil D., Hradilová J., Sondej A., Trmalová O.: Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře (katalog k výstavě). Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 2022. ISBN 978-80-904678-5-9 / cena 690 Kč

Anotace a náhledy

Hradilová J., Hradil D.: Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami. Akademie výtvarných umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-87108-43-7 / cena 330 Kč

Anotace a náhledy

Hradil D., Hradilová J., Fogaš I., Hrdličková-Kučková Š.:Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historické bádání obecně. Akademie výtvarných umění v Praze 2013. ISBN 978-80-87108-43-7 / cena 220 Kč

Anotace a náhledy

Kapitoly v monografiích (výběr z nejnovějších)

Hradilová J., Hradil D.: Tondo se sv. Annou Samotřetí – materiálový průzkum. In.: Šrejberová J. (Ed.): Svatá Anna Samotřetí, Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Kulturní dědictví ústeckého kraje svazek 1 –, Ústecký kraj, Ústí nad Labem 2021, str. 56-73.

Hradilová J., Hradil D.: Mistr I.W.,Votivní deska mostecká – materiálový průzkum. In.: Šrejberová J. (Ed.): - Votivní deska mostecká Mistra I.W.,Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Kulturní dědictví ústeckého kraje svazek 2 , Ústecký kraj, Ústí nad Labem 2021, str. 50-67.

Hradilová J.: Trůnící Madona I. – materiálový průzkum In.: Šrejberová J. (Ed.): Trůnicí Madona I. Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Kulturní dědictví ústeckého kraje svazek 3, Ústecký kraj, Ústí nad Labem 2021, str. 42-51

Hradilová J., Hradil D.: Nové poznatky o technice a původní podobě oltáře sv. Barbory: výsledky neinvazivního a materiálového průzkumu. In.: Šrejberová J. (Ed.): Retábl se sv. Barborou, Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Kulturní dědictví ústeckého kraje svazek 4, Ústecký kraj, Ústí nad Labem 2021, str. 42-58.

Hradilová J.: Madona z Krupky II. –materiálový průzkum In.: Šrejberová J. (Ed.): Madona z Krupky II. Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Kulturní dědictví ústeckého kraje svazek 5, Ústecký kraj, Ústí nad Labem 2021, str. 32-40.

Hradilová J.; Hradil D.: Technologická specifika Mistra Pavla a jeho. In.: Novotná, M. (Ed.): Majster Pavol z Levoče a jeho doba, Slovenské národní muzeum – Spišské muzeum Levoča, 2018, 113-121.

Hradilová J., Hradil D.: Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče na základě studia vybraných děl. In.: Novotná M., Piatrová A. (Eds.) Majster Pavol z Levoče: Ruky a zlato v službe ducha. SNM – Historické muzeum Bratislava, 2017, 63-73.