Rentgenová difraktometrie

V laboratoři ALMA má rentgenová prášková difrakce (XRPD) dlouhou tradici. Jako jedna z prvních laboratoří v oblasti výzkumu kulturního dědictví začala ALMA používat laboratorní rentgenovou práškovou mikrodifrakci (mikro-XRPD), která umožňuje analýzu heterogenních fragmentů (popř. jejich příčných řezů) bez jakékoliv předchozí úpravy. I přes nižší prostorové rozlišení a delší dobu měření se v mnoha případech mikro-XRPD ukázala jako efektivnější a spolehlivější metoda identifikace krystalických fází v barevné vrstvě než široce využívaná Ramanova mikrospektrometrie.


Oblast použití mikro-XRPD je velmi široká: má nezastupitelnou roli při provenienční analýze minerálních pigmentů (zejména jílových), při rozlišování různých strukturních typů nebo při analýze degradačních produktů, krystalických kovových mýdel nebo solné koroze. V laboratoři ALMA se jedná o základní metodu mineralogické analýzy. V současné době byla metoda uzpůsobena rovněž pro neinvazivní měření rozměrově malých děl (miniatur), což představuje zcela nový způsob jejího použití.