Pozdní gotika v Krušnohoří

Komparativní výzkum děl v rámci projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří zahrnoval jak studium malířského rukopisu, tak i analýzu dobově specifických materiálů. V infračervených reflektogramech malby světců a světic z oltáře sv. Barbory (1524-25) z Oblastního muzea v Chomutově je patrná štětcová podkresba typická pro německého malíře Hanse Hesse, prezentovaná například jeho deskovou malbou z hlavního oltáře bývalého františkánského kláštera v Annaberg – Buchholz. Ze srovnání vyplývá například shodné provedení záhybů drapérií. V našich reflektogramech je dále výrazná kresba v obličejích, s prokreslením mimiky tváře, s charakteristickou malbou očí a typickým prokreslením uší.

Také na votivní desce Mistra I. W. (1538) lze v IR reflektografii odhalit řadu technických detailů – dva druhy přípravné kresby nebo písmeno A v kruhu nalezené v řasení modré drapérie Panny Marie, upozorňující malíře, že má být v malbě použit modrý azurit. Zvláštností ale je, že podmalba pod azuritem obsahuje fialový fluorit (CaF2). I když z bohaté hornické oblasti Krušnohoří pocházelo více výtvarných materiálů, fluorit se získával při těžbě stříbra v nedalekém Wölsendorfu v Bavorsku. Po úpadku těžby na této lokalitě po roce 1550 se již v deskové malbě prakticky nevyskytuje a je tak cenným pomocníkem pro relativní datování maleb ve středoevropském regionu.

Nedávné publikace:
Hradilová J., Hradil D.: Nové poznatky o technice a původní podobě oltáře sv. Barbory: výsledky neinvazivního a materiálového průzkumu. In.: Šrejberová J. (Ed.): Retábl se Sv. Barborou z chomutovské sbírky, Kulturní dědictví Ústeckého kraje, Svazek 4, Ústí nad Labem 2021, str. 42-58.
Hradilová J., Hradil D.: Mistr I.W., Votivní deska mostecká – materiálový průzkum. In.: Šrejberová J. (Ed.): Votivní deska mostecká Mistra I.W., Kulturní dědictví Ústeckého kraje, Svazek 2, Ústí nad Labem 2021, str. 50-67.

IR reflektogram predely se sv. Otýlií, sv. Annou Samotřetí a sv. Markétou; Oltář sv. Barbory, Oblastní muzeum v Chomutově (snímáno kamerou Apollo)

Detaily z votivní desky Mistra I. W. (Oblastní muzeum a galerie v Mostě) ve viditelném světle a IR reflektografii