Kovová mýdla

Tvorba kovových mýdel v barevných vrstvách je příkladem velmi složitého chemického procesu, který je výsledkem reakce mastné složky pojiva s kationty některých kovů (obvykle Pb nebo Zn) pocházejících z používaných pigmentů. Výsledná mýdla mohou krystalizovat, agregovat a vystupovat k povrchu malby, kde tvoří puchýřky a způsobují odpadávání barevné vrstvy. V jiných případech jsou mýdla zodpovědná za zprůhlednění barevné vrstvy, kdy část barevného pigmentu reaguje za tvorby bezbarvého mýdla. Přestože zmýdelnění postihuje hlavně olejomalby, může se vyskytovat také u vaječných temper.


Proces tvorby mýdla však závisí na mnoha faktorech: na typu reagujících pigmentů, složení pojiva, charakteru příměsí, koncentraci jednotlivých složek, relativní vlhkosti, teplotě, typu podložky, předchozím čištění a konzervaci apod. Dlouhodobý experimentální výzkum se zaměřuje na objasnění faktorů ovlivňujících zmýdelnění v různých barevných systémech. Kromě toho jsou testovány analytické metody vhodné pro detekci druhotných změn v barevné vrstvě. Vzhledem k nedostatku spolehlivých strukturních údajů je pro správnou identifikaci degradačních produktů často nutné syntetizovat a charakterizovat referenční sloučeniny.

Nedávné publikace:
Kočí E., Rohlíček J., Kobera L., Plocek J. Švarcová S., Bezdička P.: Mixed lead carboxylates relevant to soap formation in oil and tempera paintings: the study of the crystal structure by complementary XRPD and ssNMR. Dalton Transactions 48 (2019), 12531-12540.
 https://doi.org/10.1039/C9DT02040C
Švarcová S., Kočí E., Bezdička P., Garrappa S., Kobera L., Plocek J., Brus J., Šťastný M., Hradil D.: Uncovering the Lead Formate Crystallization in Oil-Based Paintings. Dalton Transactions 49 (2020), 5044 – 5054. https://doi.org/10.1039/D0DT00327A

Puchýřky na povrchu malby Carla Andrease Rutharta (Státní zámek Náměšť nad Oslavou, A) jako důsledek tvorby kovových mýdel v červeném podkladu (interakcí oleje s miniem), které rostou a vystupují na povrch, jak dobře znázorňují mikrofotografie ve viditelném (B) a UV světle (C).