Search

českyčesky | englishenglish

Conference Proceedings

PROCEEDINGS FROM ALL THE PAST ALMA CONFERENCES ARE AVAILABLE. FOR PURCHASE PLEASE CONTACT  seminar@alma-lab.cz

ACTA ARTIS ACADEMICA 2017
 
Painting as a Story

Editorial: Janka Hradilová a David Hradil
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISBN: 978-80-87108-75-8
 
 
29,- EUR (+ 10% VAT)
ACTA ARTIS ACADEMICA 2014

Interpretation of fine art's analyses in diverse contexts

Interpretace analýz výtvarného umění v různých kontextech


Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISBN 978-80-87108-48-2

28,- EUR (+ 10% VAT)
ACTA ARTIS ACADEMICA 2012

Znalost a praxe ve výtvarném umění

Knowledge and Experience in the Fine Art


Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISBN 978-80-87108-33-8
 
 28,- EUR (+ 10% VAT)
ACTA ARTIS ACADEMICA 2010

Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase

The Story of Art – Artwork Changes in Time

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISBN 978-80-87108-14-7
 
20,- EUR (+ 10% VAT)
TECHNOLOGIA ARTIS 6/2008

Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla
 
Art and material aspects in the evaluation of the origin and age of a work of art


Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISSN 1211-3018/ ISBN 978-80-87108-09-3
 
13,- EUR (+ 10% VAT)
TECHNOLOGIA ARTIS 2006

Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl

Editorial: David Hradil a Janka Hradilová
Publisher: Academy od Fine Arts in Prague
ISSN 1211-3018
 
7,- EUR (+ 10% VAT)
 

For technical reasons, we do not send publications abroad for cash on delivery. For sending publications abroad, it is necessary to choose the payment method to an invoice.