Workshop: Není miniatura jako miniatura - Jak se pozná originál?

2022-01-04 19:48:51 aktualizováno | terezahradilova | 193x
Workshop: Není miniatura jako miniatura - Jak se pozná originál?

Ve čtvrtek 9.12.2021 od 13:00 se v galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, uskutečnil workshop k výstavě „Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře“ s názvem „Není miniatura jako miniatura - Jak se pozná originál?"

Účastníci měli jedinečnou možnost seznámit se s přístroji laboratoře ALMA používanými k neinvazivnímu výzkumu miniatur. Na místě byly přímo analyzovány donesené miniatury, a to s velmi cennými výsledky pro jejich vlastníky.

Záběry z workshopu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii

Program workshopu

Část 1.

Portrétní miniatura – úvodní slovo (ak. mal. Olga Trmalová)

Neinvazivní výzkum miniatur (Dr. David Hradil)

Rozlišování kopií a falz s ukázkami (RNDr. Janka Hradilová)

Ukázky měření přenosnými přístroji Laboratoře ALMA

Část 2.

Od rodinného portrétu ke sběratelství – dynastické sbírky 19. a 20. století (doc. Magdalena Vovsová, MgA. Antonín Sondej)

Historická fotografie a další reprodukční techniky, zejména litografie (doc. Magdalena Vovsová, MgA. Antonín Sondej)

Fotolitografie – prezentace postupů, uhlotisk, ofset

Část 3.

Komentovaná prohlídka výstavy pro zájemce (ak. mal. Olga Trmalová)

Workshop byl podpořen projektem „Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany (DG18P02OVV034)“ v rámci programu NAKI II Ministerstva

kultury České republiky