kontakty

Materiálový průzkum pro restaurátory

RNDr. Janka Hradilová

mob.: (+420) 737 960 737 , hradilovaj@volny.cz

Akademie výtvarných umění v Praze, Laboratoř ALMA,

Areál Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 – Libeň


Výzkum a vývoj

Dr. David Hradil

tel: (+420) 311 236 930 nebo (+420) 723 031 289, hradil@iic.cas.cz

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.,

Laboratoř ALMA, Husinec-Řež č.p. 1001, Husinec-Řež, 260 68