Fotogalerie Transylvánie 2008 a 2011

Výzkum pozdně gotických a raně renesančních oltářů v Transylvánii v letech 2008 a 2011. Neinvazívní měření oltářů nacházejících se v autentickém prostředí saské komunity v Rumunské Transylvánii přináší stále nové poznatky o výtvarné a technologické příbuznosti maleb se středoevropskými výtvarnými centry 15. a 16. století. Specifika místních dílen lze nalézt především ve výběru materiálů. Výzkum provádí neformálně sestavený mezinárodní expertní tým, jehož je ALMA součástí. První výsledky jsou zahrnuty v disertační práci restaurátorky Cristiny Serendan, článek věnovaný imitacím brokátů najdete ve sborníku Acta Artis Academica 2010.