Hledat

českyčesky | englishenglish

7. mezioborová konference ALMA - první oznámení

2018-07-16 08:59:30 | Katka | 302x
7. mezioborová konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění. Čtěte více.
7. mezioborová konference ALMA - první oznámení
 
 
Základní informace
7. mezioborová konference ALMA
se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění
Téma: Téma barvy
Datum konání: 16. -18. října 2019
Místo konání: Univerzitní knihovna v Bratislavě, Slovensko
Stránky konference: www.alma-lab.cz
Kontaktní e-mail: alma2019@alma-lab.cz
 
Organizující instituce
Slovenská technická univerzita v Bratislavě – Fakulta Chemické a potravinářské technologie
Univerzitní knihovna v Bratislavě
Akademie výtvarných umění v Praze
Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v.v.i.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě
 
Zaměření konference
Barva a práce s barvou pro vyjádření vzdáleností, významu a emocí jsou základním prvkem téměř každé formy výtvarného umění. Dějiny umění jsou proto neoddělitelné od dějin barev, protože barvy vždy představovaly jeden z klíčových výrazových prvků v této oblasti. Jejich používání v dlouhém období od starověku až po současnost prochází četnými změnami, které se týkají přípravy, aplikace, restaurování apod. Tato konference akcentuje roli barvy ve výtvarném umění jako silné interdisciplinární téma, zahrnující (i) přípravu barev (původ, provenienci a způsoby výroby barev), (ii) chápání barev (skrze vnímání, chemickou analýzu i porozumění vývoje malířské techniky), (iii) změny barev (zahrnujíce všechny aspekty degradací a roli patiny) a nakonec (iv) restaurování barev – od lokálních retuší až k rozsáhlým rekonstrukcím (včetně těch virtuálních).
 
Důležité termíny
Výzva pro přihlášení abstraktů a otevření registrace: 1. března 2019
Zasílání abstraktů: do 17. června 2019
Rozhodnutí o přijetí příspěvku: 15. července 2019
Brzká registrace: do 15. září 2019
Datum konání konference: 16. - 18. října 2017
Dodání plných příspěvků pro konferenční sborník Acta Artis Academica 2019: nejpozději na konferenci

Leták ke konferenci si můžete prohlédnout zde.